اوقات شرعی به افق جوشقان قالی
امروز : دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی جوشقان قالی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جوشقان قالی

سه شنبه
۴ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:52
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی تیر ماه به افق جوشقان قالی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1405:5613:0716:5120:1920:3921:3600:16
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1406:5614:0717:5221:1921:3922:3601:17
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1407:5615:0818:5222:1922:3923:3602:17
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1508:5616:0819:5223:1923:4000:3603:17
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1509:5717:0820:5200:1900:4001:3604:17
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1610:5718:0821:5201:1901:4002:3605:17
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1611:5719:0822:5302:1902:4003:3606:18
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1612:5820:0923:5303:1903:4004:3607:18
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1713:5821:0900:5304:1904:4005:3608:18
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1714:5822:0901:5305:1905:4006:3609:18
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1815:5923:0902:5306:1906:4007:3610:19
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1916:5900:0903:5407:1907:4008:3611:19
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1918:0001:1004:5408:1908:3909:3612:19
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2019:0002:1005:5409:1909:3910:3513:19
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2020:0103:1006:5410:1910:3911:3514:20
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2121:0104:1007:5411:1911:3912:3515:20
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2222:0205:1008:5412:1812:3913:3416:20
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2323:0206:1009:5513:1813:3814:3417:20
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2300:0307:1110:5514:1814:3815:3418:21
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2401:0308:1111:5515:1815:3816:3319:21
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2502:0409:1112:5516:1716:3717:3320:21
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2603:0510:1113:5517:1717:3718:3221:21
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2704:0511:1114:5518:1718:3719:3222:22
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2705:0612:1115:5519:1619:3620:3123:22
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2806:0613:1116:5520:1620:3621:3100:22
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2907:0714:1117:5521:1521:3522:3001:22
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3008:0815:1118:5522:1522:3523:2902:22
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3109:0816:1119:5623:1423:3400:2903:23
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3210:0917:1220:5600:1400:3401:2804:23
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3311:1018:1221:5601:1301:3302:2705:23
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3412:1019:1222:5602:1302:3203:2606:23