اوقات شرعی به افق نقده
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی نقده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نقده

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نقده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3206:1613:2517:1620:3520:5621:5400:34
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3107:1514:2518:1621:3621:5722:5501:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3008:1415:2519:1622:3722:5723:5602:33
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2909:1416:2520:1623:3723:5800:5703:33
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2810:1317:2521:1600:3800:5901:5804:33
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2711:1318:2622:1701:3902:0002:5905:33
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2712:1219:2623:1702:3903:0104:0006:33
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2613:1220:2600:1703:4004:0105:0107:33
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2514:1121:2601:1704:4105:0206:0108:33
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2415:1122:2602:1805:4206:0307:0209:33
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2416:1123:2603:1806:4207:0408:0310:33
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2317:1000:2604:1807:4308:0409:0411:33
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2218:1001:2705:1808:4409:0510:0512:33
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2219:1002:2706:1809:4410:0611:0613:33
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2120:0903:2707:1910:4511:0612:0614:33
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2121:0904:2708:1911:4512:0713:0715:33
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2022:0905:2709:1912:4613:0714:0816:33
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2023:0906:2710:1913:4614:0815:0917:33
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2000:0907:2811:2014:4715:0816:0918:33
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1901:0808:2812:2015:4716:0917:1019:33
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1902:0809:2813:2016:4817:0918:1020:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1903:0810:2814:2017:4818:1019:1121:34
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1904:0811:2815:2018:4919:1020:1122:34
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1905:0812:2916:2119:4920:1121:1223:34
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1806:0813:2917:2120:5021:1122:1200:34
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1807:0814:2918:2121:5022:1223:1301:34
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1808:0915:2919:2122:5023:1200:1302:34
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1809:0916:3020:2223:5100:1201:1403:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1910:0917:3021:2200:5101:1202:1404:35
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1911:0918:3022:2201:5102:1303:1405:35
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1912:0919:3023:2202:5103:1304:1406:35