اوقات شرعی به افق نقده
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی نقده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نقده

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:26
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:18
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نقده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1613:2517:1620:3520:5621:5300:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1514:2518:1621:3621:5622:5501:33
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1415:2519:1622:3622:5723:5602:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1416:2520:1623:3723:5800:5703:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2910:1317:2521:1600:3800:5901:5804:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2811:1318:2622:1701:3902:0002:5805:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2712:1219:2623:1702:3903:0003:5906:33
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:1220:2600:1703:4004:0105:0007:33
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:1121:2601:1704:4105:0206:0108:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:1122:2602:1705:4106:0307:0209:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:1123:2603:1806:4207:0308:0310:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:1000:2604:1807:4308:0409:0411:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2318:1001:2705:1808:4309:0510:0512:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:1002:2706:1809:4410:0511:0513:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:0903:2707:1910:4511:0612:0614:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2121:0904:2708:1911:4512:0713:0715:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:0905:2709:1912:4613:0714:0816:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2023:0906:2710:1913:4614:0815:0817:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2000:0907:2811:1914:4715:0816:0918:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1901:0908:2812:2015:4716:0917:1019:33
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1902:0809:2813:2016:4817:0918:1020:33
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1903:0810:2814:2017:4818:1019:1121:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1904:0811:2815:2018:4919:1020:1122:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1905:0812:2916:2119:4920:1121:1223:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0813:2917:2120:4921:1122:1200:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0814:2918:2121:5022:1123:1301:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0815:2919:2122:5023:1200:1302:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0916:3020:2223:5000:1201:1303:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1910:0917:3021:2200:5101:1202:1404:35
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0918:3022:2201:5102:1303:1405:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0919:3023:2202:5103:1304:1406:35