اوقات شرعی به افق علی آباد چهل گزی
امروز : چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:34
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی علی آباد چهل گزی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علی آباد چهل گزی

پنجشنبه
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:56
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:57
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی تیر ماه به افق علی آباد چهل گزی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1205:4912:5516:3320:0020:2021:1400:06
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1206:5013:5517:3421:0121:2022:1501:07
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1307:5014:5518:3422:0122:2123:1502:07
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1308:5015:5519:3423:0123:2100:1503:07
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1309:5016:5620:3400:0100:2101:1504:07
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1410:5117:5621:3501:0101:2102:1505:07
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1411:5118:5622:3502:0102:2103:1506:08
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1512:5119:5623:3503:0103:2104:1507:08
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1513:5220:5700:3504:0104:2105:1508:08
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1614:5221:5701:3505:0105:2106:1509:08
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1615:5222:5702:3606:0106:2107:1510:09
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1716:5323:5703:3607:0107:2108:1511:09
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1717:5300:5704:3608:0108:2109:1512:09
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1818:5401:5705:3609:0109:2110:1413:09
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1819:5402:5806:3610:0110:2011:1414:10
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1920:5503:5807:3711:0111:2012:1415:10
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2021:5504:5808:3712:0112:2013:1416:10
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2022:5605:5809:3713:0013:2014:1317:10
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2123:5606:5810:3714:0014:2015:1318:11
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2200:5707:5811:3715:0015:1916:1219:11
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2201:5708:5912:3816:0016:1917:1220:11
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2302:5809:5913:3816:5917:1918:1221:11
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2403:5810:5914:3817:5918:1819:1122:11
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2504:5911:5915:3818:5919:1820:1123:12
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2505:5912:5916:3819:5820:1821:1000:12
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2607:0013:5917:3820:5821:1722:1001:12
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2708:0114:5918:3821:5722:1723:0902:12
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2809:0115:5919:3822:5723:1600:0803:12
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2910:0216:5920:3923:5700:1601:0804:13
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3011:0217:5921:3900:5601:1502:0705:13
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3012:0318:5922:3901:5502:1503:0606:13