اوقات شرعی به افق عرب آباد
امروز : یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

امروز
۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:20
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی عرب آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عرب آباد

دوشنبه
۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:21
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
سه شنبه
۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:22
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
چهارشنبه
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:38
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:23
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
پنجشنبه
۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:24
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
جمعه
۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:25
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:54
شنبه
۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:17
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:53
اوقات شرعی اردیبهشت ماه به افق عرب آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/2/1یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸04:3706:0312:3816:1719:1419:3220:2023:55
1398/2/2دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸05:3507:0213:3817:1720:1420:3321:2100:55
1398/2/3سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸06:3408:0114:3818:1721:1521:3322:2201:55
1398/2/4چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸07:3309:0015:3819:1722:1622:3423:2302:54
1398/2/5پنجشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸08:3109:5916:3720:1723:1723:3500:2403:54
1398/2/6جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸09:3010:5717:3721:1700:1700:3601:2504:54
1398/2/7شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸10:2911:5618:3722:1701:1801:3602:2605:53
1398/2/8یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸11:2712:5519:3723:1802:1902:3703:2706:53
1398/2/9دوشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸12:2613:5420:3700:1803:2003:3804:2807:53
1398/2/10سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸13:2514:5321:3701:1804:2004:3905:2908:52
1398/2/11چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸14:2315:5222:3602:1805:2105:4006:3009:52
1398/2/12پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸15:2216:5123:3603:1806:2206:4007:3110:52
1398/2/13جمعه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸16:2117:5000:3604:1807:2307:4108:3211:52
1398/2/14شنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸17:2018:4901:3605:1808:2308:4209:3312:51
1398/2/15یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸18:1819:4802:3606:1809:2409:4310:3313:51
1398/2/16دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸19:1720:4803:3607:1810:2510:4411:3414:51
1398/2/17سه شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸20:1621:4704:3608:1811:2511:4412:3515:51
1398/2/18چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸21:1522:4605:3609:1812:2612:4513:3616:50
1398/2/19پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸22:1423:4506:3610:1813:2713:4614:3717:50
1398/2/20جمعه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸23:1200:4407:3611:1814:2814:4715:3818:50
1398/2/21شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸00:1101:4308:3612:1815:2815:4816:3919:50
1398/2/22یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸01:1002:4309:3613:1816:2916:4817:4020:50
1398/2/23دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸02:0903:4210:3614:1817:3017:4918:4121:50
1398/2/24سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸03:0804:4111:3615:1818:3118:5019:4222:49
1398/2/25چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸04:0705:4012:3616:1819:3119:5120:4323:49
1398/2/26پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸05:0606:4013:3617:1820:3220:5121:4400:49
1398/2/27جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸06:0507:3914:3618:1821:3321:5222:4501:49
1398/2/28شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸07:0408:3815:3619:1822:3422:5323:4602:49
1398/2/29یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸08:0309:3816:3620:1923:3423:5400:4703:49
1398/2/30دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸09:0210:3717:3621:1900:3500:5401:4804:49
1398/2/31سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸10:0111:3618:3622:1901:3601:5502:4805:49