اوقات شرعی به افق عرب آباد
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی عرب آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق عرب آباد

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:36
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:19
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:48
اوقات شرعی خرداد ماه به افق عرب آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0005:3612:3616:1919:3619:5620:5023:48
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0006:3513:3617:1920:3720:5721:5000:48
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5907:3514:3618:1921:3821:5722:5101:48
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5808:3415:3619:1922:3822:5823:5202:48
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5709:3416:3620:1923:3923:5900:5303:48
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5710:3317:3621:1900:4001:0001:5404:48
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5611:3318:3722:1901:4002:0002:5505:48
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5512:3319:3723:2002:4103:0103:5506:48
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5513:3220:3700:2003:4204:0104:5607:48
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5414:3221:3701:2004:4205:0205:5708:48
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5415:3222:3702:2005:4306:0306:5809:48
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5316:3123:3703:2006:4307:0307:5810:48
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5317:3100:3704:2007:4408:0408:5911:48
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5218:3101:3805:2108:4409:0510:0012:48
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5219:3102:3806:2109:4510:0511:0013:48
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5120:3003:3807:2110:4611:0612:0114:49
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5121:3004:3808:2111:4612:0613:0215:49
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5122:3005:3809:2112:4713:0714:0216:49
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5123:3006:3910:2113:4714:0715:0317:49
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5000:3007:3911:2214:4715:0816:0318:49
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5001:3008:3912:2215:4816:0817:0419:49
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5002:3009:3913:2216:4817:0818:0420:49
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5003:3010:3914:2217:4918:0919:0521:49
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5004:3011:4015:2218:4919:0920:0522:50
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5005:3012:4016:2319:4920:1021:0623:50
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5006:3013:4017:2320:5021:1022:0600:50
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5007:3014:4018:2321:5022:1023:0601:50
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5008:3015:4019:2322:5023:1100:0702:50
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5009:3116:4120:2323:5100:1101:0703:50
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5010:3117:4121:2400:5101:1102:0704:51
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5111:3118:4122:2401:5102:1103:0805:51