اوقات شرعی به افق طبس
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:45
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
اوقات شرعی طبس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طبس

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:55
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:57
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:46
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:36
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:47
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:56
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی تیر ماه به افق طبس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5105:3312:4416:2819:5620:1621:1323:53
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5106:3313:4417:2920:5621:1622:1300:54
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5207:3314:4518:2921:5622:1723:1301:54
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5208:3315:4519:2922:5623:1700:1302:54
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5209:3416:4520:2923:5600:1701:1403:54
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5310:3417:4521:3000:5601:1702:1404:55
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:5311:3418:4622:3001:5702:1703:1405:55
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:5312:3519:4623:3002:5703:1704:1406:55
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:5413:3520:4600:3003:5704:1705:1307:55
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:5414:3621:4601:3004:5705:1706:1308:56
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:5515:3622:4602:3105:5606:1707:1309:56
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸14:5616:3623:4703:3106:5607:1708:1310:56
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸15:5617:3700:4704:3107:5608:1709:1311:56
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸16:5718:3701:4705:3108:5609:1610:1312:57
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸17:5719:3802:4706:3109:5610:1611:1213:57
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸18:5820:3803:4707:3110:5611:1612:1214:57
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸19:5921:3904:4708:3211:5612:1613:1215:57
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0022:3905:4809:3212:5513:1614:1116:58
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0023:4006:4810:3213:5514:1515:1117:58
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0100:4107:4811:3214:5515:1516:1018:58
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:0201:4108:4812:3215:5516:1517:1019:58
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:0302:4209:4813:3216:5417:1418:0920:58
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:0403:4210:4814:3217:5418:1419:0921:59
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0404:4311:4815:3218:5319:1320:0822:59
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:0505:4312:4816:3319:5320:1321:0823:59
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:0606:4413:4817:3320:5321:1222:0700:59
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:0707:4514:4918:3321:5222:1223:0602:00
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:0808:4515:4919:3322:5223:1100:0603:00
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:0909:4616:4920:3323:5100:1101:0504:00
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1010:4717:4921:3300:5101:1002:0405:00
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1111:4718:4922:3301:5002:1003:0406:00