اوقات شرعی به افق طبس
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
اوقات شرعی طبس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طبس

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:00
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:33
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:01
اوقات شرعی تیر ماه به افق طبس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷03:5105:3312:4416:2919:5620:1621:1323:53
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷04:5106:3313:4517:2920:5621:1622:1300:54
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷05:5207:3314:4518:2921:5622:1723:1301:54
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷06:5208:3415:4519:2922:5623:1700:1302:54
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷07:5209:3416:4520:2923:5600:1701:1403:54
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷08:5310:3417:4521:3000:5601:1702:1404:55
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷09:5311:3518:4622:3001:5702:1703:1405:55
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷10:5412:3519:4623:3002:5703:1704:1406:55
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷11:5413:3520:4600:3003:5704:1705:1307:55
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷12:5514:3621:4601:3004:5705:1706:1308:56
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷13:5515:3622:4602:3105:5606:1707:1309:56
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷14:5616:3723:4703:3106:5607:1708:1310:56
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷15:5617:3700:4704:3107:5608:1709:1311:56
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷16:5718:3701:4705:3108:5609:1610:1312:57
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷17:5819:3802:4706:3109:5610:1611:1213:57
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷18:5820:3803:4707:3110:5611:1612:1214:57
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷19:5921:3904:4708:3211:5612:1613:1215:57
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:0022:4005:4809:3212:5513:1614:1116:58
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:0123:4006:4810:3213:5514:1515:1117:58
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:0100:4107:4811:3214:5515:1516:1018:58
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:0201:4108:4812:3215:5416:1517:1019:58
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:0302:4209:4813:3216:5417:1418:0920:59
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:0403:4210:4814:3217:5418:1419:0921:59
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:0504:4311:4815:3218:5319:1320:0822:59
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:0605:4412:4816:3319:5320:1321:0823:59
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:0606:4413:4817:3320:5221:1222:0700:59
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:0707:4514:4918:3321:5222:1223:0602:00
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:0808:4615:4919:3322:5123:1100:0603:00
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:0909:4616:4920:3323:5100:1101:0504:00
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:1010:4717:4921:3300:5001:1002:0405:00
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:1111:4718:4922:3301:5002:0903:0306:00