اوقات شرعی به افق طبس
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی طبس

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق طبس

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
اوقات شرعی خرداد ماه به افق طبس
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0105:3812:3916:2319:4120:0020:5523:51
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0006:3713:3917:2320:4121:0121:5500:51
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5907:3614:3918:2321:4222:0222:5601:51
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5908:3615:3919:2322:4323:0323:5702:51
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5809:3516:3920:2323:4300:0300:5803:51
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5710:3517:3921:2400:4401:0401:5904:51
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5711:3518:4022:2401:4502:0503:0005:51
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5612:3419:4023:2402:4503:0504:0106:51
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5513:3420:4000:2403:4604:0605:0107:51
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5514:3421:4001:2404:4705:0706:0208:51
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5415:3322:4002:2405:4706:0707:0309:51
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5416:3323:4003:2506:4807:0808:0410:51
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5317:3300:4004:2507:4808:0909:0411:51
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5318:3201:4105:2508:4909:0910:0512:51
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5219:3202:4106:2509:4910:1011:0613:51
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5220:3203:4107:2510:5011:1012:0614:51
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5221:3204:4108:2511:5112:1113:0715:51
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5122:3205:4109:2612:5113:1114:0816:51
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5123:3206:4210:2613:5114:1215:0817:51
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5100:3207:4211:2614:5215:1216:0918:51
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5101:3208:4212:2615:5216:1317:0919:52
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5102:3209:4213:2616:5317:1318:1020:52
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5003:3210:4214:2717:5318:1419:1021:52
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5004:3211:4315:2718:5419:1420:1122:52
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5005:3212:4316:2719:5420:1421:1123:52
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5006:3213:4317:2720:5421:1522:1100:52
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5007:3214:4318:2721:5522:1523:1201:52
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5008:3215:4319:2822:5523:1500:1202:53
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5109:3216:4420:2823:5500:1601:1203:53
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5110:3217:4421:2800:5501:1602:1304:53
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5111:3318:4422:2801:5602:1603:1305:53