اوقات شرعی به افق رباط خان
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:06
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
اوقات شرعی رباط خان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق رباط خان

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:04
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:54
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:36
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:52
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
اوقات شرعی تیر ماه به افق رباط خان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸03:5505:3712:4816:3119:5920:1921:1623:57
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸04:5606:3713:4817:3220:5921:1922:1600:57
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸05:5607:3714:4818:3221:5922:1923:1601:57
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸06:5608:3715:4819:3222:5923:1900:1602:58
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸07:5709:3816:4920:3223:5900:2001:1603:58
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸08:5710:3817:4921:3200:5901:2002:1604:58
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸09:5711:3818:4922:3301:5902:2003:1605:58
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸10:5812:3919:4923:3302:5903:2004:1606:59
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸11:5813:3920:4900:3303:5904:2005:1607:59
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸12:5914:4021:5001:3304:5905:2006:1608:59
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸13:5915:4022:5002:3305:5906:2007:1609:59
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:0016:4023:5003:3406:5907:2008:1611:00
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:0117:4100:5004:3407:5908:1909:1512:00
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:0118:4101:5005:3408:5909:1910:1513:00
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:0219:4202:5006:3409:5910:1911:1514:00
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:0320:4203:5107:3410:5911:1912:1515:01
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:0321:4304:5108:3411:5812:1913:1416:01
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:0422:4305:5109:3512:5813:1814:1417:01
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:0523:4406:5110:3513:5814:1815:1318:01
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:0600:4407:5111:3514:5815:1816:1319:02
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:0601:4508:5112:3515:5716:1717:1320:02
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:0702:4609:5113:3516:5717:1718:1221:02
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:0803:4610:5214:3517:5718:1719:1222:02
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:0904:4711:5215:3518:5619:1620:1123:03
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:1005:4712:5216:3519:5620:1621:1000:03
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:1106:4813:5217:3620:5521:1522:1001:03
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:1107:4914:5218:3621:5522:1523:0902:03
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:1208:4915:5219:3622:5423:1400:0803:03
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:1309:5016:5220:3623:5400:1401:0804:04
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:1410:5117:5221:3600:5301:1302:0705:04
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:1511:5118:5222:3601:5302:1203:0606:04