اوقات شرعی به افق دیهوک
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی دیهوک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیهوک

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:49
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:30
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:41
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:51
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:50
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:31
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:10
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:52
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیهوک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:0005:3612:3716:2019:3819:5720:5123:49
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5906:3513:3717:2020:3820:5821:5200:49
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5907:3514:3718:2021:3921:5922:5301:49
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5808:3415:3719:2022:4022:5923:5402:49
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5709:3416:3720:2023:4000:0000:5403:49
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5610:3417:3721:2100:4101:0101:5504:49
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5611:3318:3722:2101:4202:0102:5605:49
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5512:3319:3723:2102:4203:0203:5706:49
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5413:3220:3700:2103:4304:0304:5807:49
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5414:3221:3801:2104:4305:0305:5808:49
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5315:3222:3802:2105:4406:0406:5909:49
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5316:3123:3803:2106:4507:0508:0010:49
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5217:3100:3804:2207:4508:0509:0111:49
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5218:3101:3805:2208:4609:0610:0112:49
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5119:3102:3806:2209:4610:0611:0213:49
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5120:3103:3907:2210:4711:0712:0314:49
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5121:3004:3908:2211:4712:0713:0315:49
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5022:3005:3909:2212:4813:0814:0416:49
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5023:3006:3910:2313:4814:0815:0417:49
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5000:3007:3911:2314:4915:0916:0518:49
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5001:3008:4012:2315:4916:0917:0619:49
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5002:3009:4013:2316:5017:1018:0620:50
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4903:3010:4014:2317:5018:1019:0621:50
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4904:3011:4015:2418:5019:1120:0722:50
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4905:3012:4016:2419:5120:1121:0723:50
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4906:3013:4117:2420:5121:1122:0800:50
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4907:3014:4118:2421:5122:1223:0801:50
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4908:3015:4119:2522:5223:1200:0802:51
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5009:3116:4120:2523:5200:1201:0903:51
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5010:3117:4121:2500:5201:1302:0904:51
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5011:3118:4222:2501:5202:1303:0905:51