اوقات شرعی به افق دیهوک
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی دیهوک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دیهوک

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:58
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:37
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:49
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دیهوک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0005:3612:3716:2019:3819:5720:5123:49
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5906:3513:3717:2020:3820:5821:5200:49
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5807:3514:3718:2021:3921:5922:5301:49
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5808:3415:3719:2022:4023:0023:5402:49
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5709:3416:3720:2023:4000:0000:5503:49
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5610:3317:3721:2100:4101:0101:5504:49
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5611:3318:3722:2101:4202:0202:5605:49
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5512:3319:3723:2102:4203:0203:5706:49
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5413:3220:3700:2103:4304:0304:5807:49
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5414:3221:3801:2104:4405:0405:5908:49
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5315:3222:3802:2105:4406:0406:5909:49
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5316:3123:3803:2106:4507:0508:0010:49
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5217:3100:3804:2207:4508:0509:0111:49
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5218:3101:3805:2208:4609:0610:0112:49
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5119:3102:3806:2209:4610:0711:0213:49
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5120:3103:3907:2210:4711:0712:0314:49
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5121:3004:3908:2211:4712:0813:0315:49
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5022:3005:3909:2312:4813:0814:0416:49
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5023:3006:3910:2313:4814:0915:0517:49
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5000:3007:3911:2314:4915:0916:0518:49
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5001:3008:4012:2315:4916:1017:0619:49
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5002:3009:4013:2316:5017:1018:0620:50
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4903:3010:4014:2417:5018:1019:0721:50
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4904:3011:4015:2418:5019:1120:0722:50
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4905:3012:4016:2419:5120:1121:0723:50
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4906:3013:4117:2420:5121:1122:0800:50
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4907:3014:4118:2421:5122:1223:0801:50
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4908:3015:4119:2522:5223:1200:0802:51
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5009:3116:4120:2523:5200:1201:0903:51
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5010:3117:4221:2500:5201:1302:0904:51
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5011:3118:4222:2501:5202:1303:0905:51