اوقات شرعی به افق ده محمد
امروز : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی ده محمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ده محمد

دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ده محمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸03:5905:3612:3916:2419:4120:0120:5623:50
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸04:5906:3613:3917:2420:4221:0221:5600:50
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸05:5807:3514:3918:2421:4322:0322:5701:50
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸06:5708:3515:3919:2422:4323:0323:5802:50
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸07:5609:3416:3920:2423:4400:0400:5903:50
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸08:5510:3417:3921:2400:4501:0502:0004:50
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸09:5511:3418:3922:2401:4502:0503:0105:50
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸10:5412:3319:3923:2402:4603:0604:0206:50
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸11:5313:3320:4000:2503:4704:0705:0207:50
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸12:5314:3221:4001:2504:4705:0706:0308:50
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸13:5215:3222:4002:2505:4806:0807:0409:50
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸14:5216:3223:4003:2506:4807:0908:0510:50
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸15:5117:3200:4004:2507:4908:0909:0511:50
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸16:5118:3101:4005:2508:5009:1010:0612:50
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5019:3102:4106:2609:5010:1111:0713:50
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5020:3103:4107:2610:5111:1112:0814:50
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5021:3104:4108:2611:5112:1213:0815:50
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:4922:3105:4109:2612:5213:1214:0916:50
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:4923:3006:4110:2613:5214:1315:0917:51
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:4900:3007:4111:2714:5315:1316:1018:51
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:4901:3008:4212:2715:5316:1417:1119:51
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:4802:3009:4213:2716:5417:1418:1120:51
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:4803:3010:4214:2717:5418:1419:1221:51
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:4804:3011:4215:2718:5419:1520:1222:51
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:4805:3012:4216:2819:5520:1521:1223:51
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:4806:3013:4317:2820:5521:1622:1300:52
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:4807:3114:4318:2821:5522:1623:1301:52
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:4808:3115:4319:2822:5623:1600:1302:52
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:4809:3116:4320:2923:5600:1701:1403:52
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:4810:3117:4421:2900:5601:1702:1404:52
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:4911:3118:4422:2901:5602:1703:1405:53