اوقات شرعی به افق ده محمد
امروز : جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:57
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:35
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی ده محمد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ده محمد

شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:56
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:34
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:55
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:54
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:39
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:33
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:53
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:32
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:40
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:50
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ده محمد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷03:5905:3612:3916:2419:4120:0120:5623:50
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷04:5806:3613:3917:2420:4221:0221:5700:50
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷05:5807:3514:3918:2421:4322:0322:5801:50
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷06:5708:3515:3919:2422:4423:0323:5802:50
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷07:5609:3416:3920:2423:4400:0400:5903:50
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷08:5510:3417:3921:2400:4501:0502:0004:50
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷09:5511:3318:3922:2401:4602:0603:0105:50
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷10:5412:3319:3923:2502:4603:0604:0206:50
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷11:5313:3320:4000:2503:4704:0705:0307:50
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷12:5314:3221:4001:2504:4705:0806:0308:50
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5215:3222:4002:2505:4806:0807:0409:50
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5216:3223:4003:2506:4907:0908:0510:50
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5117:3100:4004:2507:4908:0909:0611:50
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5118:3101:4005:2608:5009:1010:0612:50
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5019:3102:4106:2609:5010:1111:0713:50
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5020:3103:4107:2610:5111:1112:0814:50
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:4921:3104:4108:2611:5112:1213:0815:50
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:4922:3105:4109:2612:5213:1214:0916:51
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:4923:3006:4110:2613:5214:1315:1017:51
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:4900:3007:4211:2714:5315:1316:1018:51
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:4801:3008:4212:2715:5316:1417:1119:51
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:4802:3009:4213:2716:5417:1418:1120:51
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:4803:3010:4214:2717:5418:1519:1221:51
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:4804:3011:4215:2818:5419:1520:1222:51
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:4805:3012:4316:2819:5520:1521:1223:51
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:4806:3013:4317:2820:5521:1622:1300:52
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:4807:3114:4318:2821:5522:1623:1301:52
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:4808:3115:4319:2822:5623:1600:1402:52
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:4809:3116:4320:2923:5600:1701:1403:52
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:4810:3117:4421:2900:5601:1702:1404:52
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:4911:3118:4422:2901:5602:1703:1405:53