اوقات شرعی به افق میاندوآب
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:18
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:05
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
اوقات شرعی میاندوآب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میاندوآب

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:19
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:04
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:05
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:03
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:20
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:39
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی تیر ماه به افق میاندوآب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1606:0613:2817:2020:4921:1022:1200:32
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1607:0714:2818:2021:4922:1023:1201:33
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1708:0715:2819:2022:4923:1100:1202:33
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1709:0716:2820:2023:4900:1101:1203:33
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1710:0817:2821:2000:4901:1102:1204:33
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1811:0818:2922:2101:4902:1103:1205:34
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1812:0819:2923:2102:4903:1104:1206:34
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1913:0920:2900:2103:4904:1105:1207:34
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1914:0921:2901:2104:4905:1106:1208:34
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2015:1022:2902:2105:4906:1107:1209:35
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2116:1023:3003:2106:4907:1108:1110:35
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2117:1000:3004:2207:4908:1109:1111:35
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2218:1101:3005:2208:4909:1010:1112:35
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2319:1102:3006:2209:4910:1011:1113:36
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2320:1203:3007:2210:4811:1012:1014:36
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2421:1304:3008:2211:4812:1013:1015:36
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2522:1305:3109:2212:4813:0914:0916:37
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2623:1406:3110:2213:4814:0915:0917:37
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2700:1407:3111:2214:4715:0916:0918:37
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2801:1508:3112:2315:4716:0817:0819:37
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:1609:3113:2316:4717:0818:0720:38
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:1610:3114:2317:4618:0719:0721:38
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:1711:3115:2318:4619:0720:0622:38
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:1812:3216:2319:4520:0621:0523:38
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:1813:3217:2320:4521:0622:0500:39
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:1914:3218:2321:4422:0523:0401:39
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3508:2015:3219:2322:4423:0500:0302:39
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3609:2016:3220:2323:4300:0401:0203:39
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3710:2117:3221:2300:4301:0302:0104:40
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3811:2218:3222:2301:4202:0303:0105:40
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3912:2319:3223:2302:4103:0204:0006:40