اوقات شرعی به افق میاندوآب
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی میاندوآب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میاندوآب

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میاندوآب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2906:1313:2217:1320:3220:5321:5100:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2807:1214:2218:1321:3321:5422:5201:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2708:1115:2219:1322:3422:5523:5302:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2609:1116:2320:1323:3423:5500:5403:30
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:1017:2321:1400:3500:5601:5504:30
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2511:1018:2322:1401:3601:5702:5605:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2412:0919:2323:1402:3702:5803:5706:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:0920:2300:1403:3703:5904:5807:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2214:0821:2301:1404:3804:5905:5908:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2115:0822:2302:1505:3906:0007:0009:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:0823:2303:1506:3907:0108:0010:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2017:0700:2404:1507:4008:0109:0111:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2018:0701:2405:1508:4109:0210:0212:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1919:0702:2406:1609:4110:0311:0313:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1820:0603:2407:1610:4211:0312:0414:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1821:0604:2408:1611:4212:0413:0415:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1822:0605:2409:1612:4313:0514:0516:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1723:0606:2510:1613:4414:0515:0617:30
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1700:0607:2511:1714:4415:0616:0618:30
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1601:0608:2512:1715:4516:0617:0719:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1602:0609:2513:1716:4517:0718:0820:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1603:0610:2514:1717:4518:0719:0821:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1604:0511:2615:1818:4619:0820:0922:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1605:0512:2616:1819:4620:0821:0923:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1606:0613:2617:1820:4721:0822:1000:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1607:0614:2618:1821:4722:0923:1001:31
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0615:2619:1922:4723:0900:1002:31
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1609:0616:2720:1923:4800:0901:1103:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0617:2721:1900:4801:1002:1104:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0618:2722:1901:4802:1003:1105:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0619:2723:1902:4803:1004:1206:32