اوقات شرعی به افق میاندوآب
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:22
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی میاندوآب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میاندوآب

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:13
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میاندوآب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:1313:2217:1320:3220:5321:5100:31
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1214:2218:1321:3321:5422:5201:31
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1215:2219:1322:3422:5423:5302:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:1116:2320:1323:3423:5500:5403:30
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1117:2321:1400:3500:5601:5504:30
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:1018:2322:1401:3601:5702:5605:30
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0919:2323:1402:3602:5803:5706:30
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0920:2300:1403:3703:5804:5807:30
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2214:0921:2301:1404:3804:5905:5808:30
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2215:0822:2302:1505:3906:0006:5909:30
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2116:0823:2303:1506:3907:0108:0010:30
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2017:0700:2404:1507:4008:0109:0111:30
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2018:0701:2405:1508:4109:0210:0212:30
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1919:0702:2406:1509:4110:0311:0313:30
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1920:0703:2407:1610:4211:0312:0314:30
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1821:0604:2408:1611:4212:0413:0415:30
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1822:0605:2409:1612:4313:0414:0516:30
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1723:0606:2510:1613:4314:0515:0617:30
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1700:0607:2511:1714:4415:0516:0618:30
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1701:0608:2512:1715:4416:0617:0719:30
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1602:0609:2513:1716:4517:0718:0720:31
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1603:0610:2514:1717:4518:0719:0821:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1604:0511:2615:1818:4619:0720:0922:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1605:0512:2616:1819:4620:0821:0923:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1606:0613:2617:1820:4721:0822:0900:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0614:2618:1821:4722:0923:1001:31
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1608:0615:2619:1822:4723:0900:1002:31
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0616:2720:1923:4800:0901:1103:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0617:2721:1900:4801:1002:1104:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0618:2722:1901:4802:1003:1105:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0619:2723:1902:4803:1004:1106:32