اوقات شرعی به افق ندوشن
امروز : سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:17
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی ندوشن

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ندوشن

چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:18
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:54
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:19
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:20
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:55
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:35
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:06
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ندوشن
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2105:5512:5216:3319:5020:1021:0200:06
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5412:5316:3319:5120:1021:0300:06
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2005:5412:5316:3319:5220:1121:0400:06
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:1905:5312:5316:3319:5220:1221:0500:06
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5312:5316:3419:5320:1221:0500:06
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5212:5316:3419:5420:1321:0600:06
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5212:5316:3419:5420:1421:0700:06
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5212:5316:3419:5520:1421:0800:06
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5112:5316:3419:5520:1521:0900:06
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5112:5316:3419:5620:1621:0900:06
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5112:5416:3419:5720:1621:1000:06
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5012:5416:3419:5720:1721:1100:06
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1405:5012:5416:3519:5820:1721:1100:06
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1305:5012:5416:3519:5820:1821:1200:06
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1305:5012:5416:3519:5920:1921:1300:06
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1305:5012:5416:3519:5920:1921:1300:06
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1205:4912:5516:3520:0020:2021:1400:06
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1205:4912:5516:3520:0020:2021:1500:06
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1205:4912:5516:3520:0120:2121:1500:06
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1205:4912:5516:3620:0120:2121:1600:06
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4912:5516:3620:0220:2121:1600:07
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4912:5616:3620:0220:2221:1700:07
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4912:5616:3620:0220:2221:1700:07
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4912:5616:3620:0320:2321:1800:07
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4912:5616:3720:0320:2321:1800:07
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4912:5616:3720:0420:2321:1800:07
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1105:4912:5716:3720:0420:2421:1900:07
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5012:5716:3720:0420:2421:1900:08
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5012:5716:3720:0420:2421:1900:08
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1105:5012:5716:3820:0520:2521:2000:08
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1205:5012:5716:3820:0520:2521:2000:08