اوقات شرعی به افق تپه رش
امروز : سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی تپه رش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تپه رش

چهارشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تپه رش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3006:1413:2317:1420:3420:5421:5300:32
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1314:2418:1421:3421:5522:5401:32
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1215:2419:1522:3522:5623:5502:32
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2709:1216:2420:1523:3623:5700:5603:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1117:2421:1500:3700:5801:5704:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2511:1118:2422:1501:3701:5902:5805:31
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2412:1019:2423:1502:3802:5903:5806:31
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2413:1020:2400:1603:3904:0004:5907:31
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2314:0921:2401:1604:4005:0106:0008:31
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2215:0922:2402:1605:4006:0107:0109:31
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:0923:2503:1606:4107:0208:0210:31
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2117:0800:2504:1607:4208:0309:0311:31
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2018:0801:2505:1708:4209:0410:0412:31
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2019:0802:2506:1709:4310:0411:0513:31
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1920:0703:2507:1710:4311:0512:0514:31
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1921:0704:2508:1711:4412:0513:0615:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1822:0705:2609:1812:4413:0614:0716:31
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1823:0706:2610:1813:4514:0715:0717:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1700:0707:2611:1814:4615:0716:0818:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1701:0608:2612:1815:4616:0817:0919:32
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1702:0609:2613:1916:4717:0818:0920:32
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1703:0610:2714:1917:4718:0919:1021:32
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1604:0611:2715:1918:4719:0920:1022:32
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1605:0612:2716:1919:4820:0921:1123:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1606:0613:2717:1920:4821:1022:1100:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1607:0614:2718:2021:4922:1023:1201:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0715:2819:2022:4923:1100:1202:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1609:0716:2820:2023:4900:1101:1203:33
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0717:2821:2000:4901:1102:1304:33
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0718:2822:2101:5002:1103:1305:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1712:0719:2923:2102:5003:1204:1306:33