اوقات شرعی به افق تپه رش
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی تپه رش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تپه رش

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:20
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:29
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تپه رش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:1413:2317:1420:3320:5421:5200:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2907:1314:2318:1421:3421:5522:5301:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2808:1315:2419:1522:3522:5623:5402:32
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:1216:2420:1523:3623:5700:5503:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2610:1117:2421:1500:3600:5801:5604:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:1118:2422:1501:3701:5802:5705:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:1019:2423:1502:3802:5903:5806:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2413:1020:2400:1603:3904:0004:5907:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2314:0921:2401:1604:3905:0106:0008:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2215:0922:2402:1605:4006:0107:0109:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:0923:2503:1606:4107:0208:0210:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2117:0800:2504:1607:4108:0309:0311:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2018:0801:2505:1708:4209:0310:0412:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2019:0802:2506:1709:4310:0411:0413:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1920:0703:2507:1710:4311:0512:0514:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1921:0704:2508:1711:4412:0513:0615:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1822:0705:2609:1812:4413:0614:0716:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1823:0706:2610:1813:4514:0615:0717:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1700:0707:2611:1814:4515:0716:0818:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1701:0708:2612:1815:4616:0817:0919:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1702:0609:2613:1816:4617:0818:0920:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1703:0610:2714:1917:4718:0919:1021:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1604:0611:2715:1918:4719:0920:1022:32
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1605:0612:2716:1919:4820:0921:1123:32
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1606:0613:2717:1920:4821:1022:1100:32
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1607:0614:2718:2021:4822:1023:1201:32
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1608:0615:2819:2022:4923:1100:1202:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1609:0716:2820:2023:4900:1101:1203:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1610:0717:2821:2000:4901:1102:1304:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0718:2822:2101:5002:1103:1305:33
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1612:0719:2823:2102:5003:1204:1306:33