اوقات شرعی به افق آرمناک
امروز : دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸

امروز
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی آرمناک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آرمناک

سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
پنجشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
جمعه
۴ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:44
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:26
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
شنبه
۵ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:45
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:27
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
یکشنبه
۶ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:47
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:28
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:42
اوقات شرعی تیر ماه به افق آرمناک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1706:0713:2817:2020:4821:1022:1100:33
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1707:0714:2818:2021:4922:1023:1201:33
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1708:0715:2819:2022:4923:1000:1202:33
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1809:0816:2820:2023:4900:1101:1203:33
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1810:0817:2921:2000:4901:1102:1204:34
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1811:0818:2922:2101:4902:1103:1205:34
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1912:0919:2923:2102:4903:1104:1206:34
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1913:0920:2900:2103:4904:1105:1207:34
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2014:0921:2901:2104:4905:1106:1208:35
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2115:1022:3002:2105:4906:1107:1109:35
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2116:1023:3003:2106:4907:1108:1110:35
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2217:1100:3004:2207:4908:1009:1111:35
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2318:1101:3005:2208:4909:1010:1112:36
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2319:1202:3006:2209:4910:1011:1013:36
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2420:1203:3007:2210:4811:1012:1014:36
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2521:1304:3108:2211:4812:1013:1015:36
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2622:1305:3109:2212:4813:0914:0916:37
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2623:1406:3110:2213:4814:0915:0917:37
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2700:1507:3111:2214:4715:0916:0818:37
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2801:1508:3112:2315:4716:0817:0819:38
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:1609:3113:2316:4717:0818:0720:38
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:1710:3114:2317:4618:0719:0721:38
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:1711:3215:2318:4619:0720:0622:38
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:1812:3216:2319:4520:0621:0523:39
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3306:1913:3217:2320:4521:0622:0400:39
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:1914:3218:2321:4422:0523:0401:39
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3508:2015:3219:2322:4423:0500:0302:39
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3609:2116:3220:2323:4300:0401:0203:40
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3710:2117:3221:2300:4201:0302:0104:40
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3811:2218:3222:2301:4202:0303:0005:40
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:4012:2319:3223:2302:4103:0203:5906:40