اوقات شرعی به افق آرمناک
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی آرمناک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آرمناک

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:23
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:30
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آرمناک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3006:1313:2217:1320:3220:5321:5100:31
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2907:1214:2218:1321:3321:5422:5201:31
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2808:1215:2319:1322:3422:5523:5302:31
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2709:1116:2320:1323:3423:5500:5403:31
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2610:1117:2321:1400:3500:5601:5504:31
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2511:1018:2322:1401:3601:5702:5605:30
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2412:1019:2323:1402:3702:5803:5706:30
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:0920:2300:1403:3703:5804:5807:30
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2314:0921:2301:1404:3804:5905:5808:30
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2215:0822:2302:1505:3906:0006:5909:30
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:0823:2403:1506:3907:0108:0010:30
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2117:0800:2404:1507:4008:0109:0111:30
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2018:0701:2405:1508:4109:0210:0212:30
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2019:0702:2406:1509:4110:0311:0313:30
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1920:0703:2407:1610:4211:0312:0314:30
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1921:0704:2408:1611:4212:0413:0415:30
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1822:0605:2509:1612:4313:0414:0516:30
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1823:0606:2510:1613:4314:0515:0517:31
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1700:0607:2511:1714:4415:0516:0618:31
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1701:0608:2512:1715:4416:0617:0719:31
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1702:0609:2513:1716:4517:0618:0720:31
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1703:0610:2614:1717:4518:0719:0821:31
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1604:0611:2615:1818:4619:0720:0822:31
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1605:0612:2616:1819:4620:0821:0923:31
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1606:0613:2617:1820:4721:0822:0900:31
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1607:0614:2618:1821:4722:0923:1001:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1608:0615:2719:1822:4723:0900:1002:32
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1609:0616:2720:1923:4800:0901:1003:32
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1610:0617:2721:1900:4801:1002:1104:32
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1611:0618:2722:1901:4802:1003:1105:32
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1712:0719:2723:1902:4803:1004:1106:32