اوقات شرعی به افق آرمناک
امروز : پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:21
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:04
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
اوقات شرعی آرمناک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آرمناک

جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:03
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:22
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:23
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:40
دوشنبه
۱ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:41
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:24
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
سه شنبه
۲ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:42
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
چهارشنبه
۳ مرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:43
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:25
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:41
اوقات شرعی تیر ماه به افق آرمناک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1706:0713:2817:2020:4921:1022:1100:33
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1707:0714:2818:2021:4922:1023:1201:33
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1708:0715:2819:2022:4923:1000:1202:33
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1809:0816:2820:2023:4900:1101:1203:33
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1810:0817:2921:2000:4901:1102:1204:34
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:1911:0818:2922:2101:4902:1103:1205:34
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:1912:0919:2923:2102:4903:1104:1206:34
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2013:0920:2900:2103:4904:1105:1207:34
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2014:1021:2901:2104:4905:1106:1208:35
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2115:1022:3002:2105:4906:1107:1109:35
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2116:1023:3003:2106:4907:1008:1110:35
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2217:1100:3004:2207:4908:1009:1111:35
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2318:1101:3005:2208:4909:1010:1112:36
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2319:1202:3006:2209:4810:1011:1013:36
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2420:1203:3007:2210:4811:1012:1014:36
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2521:1304:3108:2211:4812:0913:1015:37
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2622:1405:3109:2212:4813:0914:0916:37
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2723:1406:3110:2213:4714:0915:0917:37
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2800:1507:3111:2214:4715:0816:0818:37
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2801:1508:3112:2315:4716:0817:0819:38
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2902:1609:3113:2316:4617:0818:0720:38
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3003:1710:3114:2317:4618:0719:0621:38
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:1711:3215:2318:4619:0720:0622:38
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3205:1812:3216:2319:4520:0621:0523:39
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:1913:3217:2320:4521:0622:0400:39
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:1914:3218:2321:4422:0523:0401:39
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:2015:3219:2322:4323:0400:0302:39
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3709:2116:3220:2323:4300:0401:0203:40
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3810:2217:3221:2300:4201:0302:0104:40
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3911:2218:3222:2301:4202:0203:0005:40
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:4012:2319:3223:2302:4103:0203:5906:40