اوقات شرعی به افق همدان
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی همدان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق همدان

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:06
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:07
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق همدان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1906:0313:1817:0520:3320:5421:5200:26
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1907:0314:1818:0521:3321:5422:5201:26
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1908:0415:1819:0522:3322:5423:5202:26
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1909:0416:1920:0623:3323:5400:5203:26
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:2010:0417:1921:0600:3300:5401:5204:27
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2011:0418:1922:0601:3301:5402:5205:27
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2112:0519:1923:0602:3302:5403:5206:27
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2113:0520:1900:0603:3303:5404:5207:27
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2214:0621:2001:0704:3304:5405:5208:28
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2215:0622:2002:0705:3305:5406:5209:28
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2316:0623:2003:0706:3306:5407:5210:28
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2317:0700:2004:0707:3307:5408:5211:28
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2418:0701:2005:0708:3308:5409:5212:29
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2519:0802:2106:0709:3309:5410:5113:29
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2520:0803:2107:0810:3310:5411:5114:29
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2621:0904:2108:0811:3311:5312:5115:29
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2722:0905:2109:0812:3212:5313:5016:30
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2823:1006:2110:0813:3213:5314:5017:30
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:1007:2111:0814:3214:5215:4918:30
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2901:1108:2112:0815:3215:5216:4919:30
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:3002:1209:2213:0816:3116:5217:4820:31
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3103:1210:2214:0817:3117:5118:4821:31
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3204:1311:2215:0918:3018:5119:4722:31
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3305:1412:2216:0919:3019:5020:4723:31
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3406:1413:2217:0920:3020:5021:4600:32
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3407:1514:2218:0921:2921:4922:4501:32
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3508:1515:2219:0922:2922:4923:4502:32
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3609:1616:2220:0923:2823:4800:4403:32
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3710:1717:2221:0900:2800:4801:4304:32
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3811:1718:2222:0901:2701:4702:4205:33
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3912:1819:2223:0902:2602:4603:4206:33