اوقات شرعی به افق مهاباد
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی مهاباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مهاباد

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:59
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:00
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:02
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مهاباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3206:1513:2417:1420:3320:5421:5100:33
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3107:1414:2418:1421:3421:5522:5201:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3008:1415:2419:1422:3522:5523:5302:32
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2909:1316:2420:1523:3523:5600:5403:32
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:1317:2421:1500:3600:5701:5504:32
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:1218:2422:1501:3701:5802:5605:32
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2712:1219:2423:1502:3702:5903:5706:32
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2613:1120:2400:1503:3803:5904:5807:32
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:1121:2501:1604:3905:0005:5908:32
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:1022:2502:1605:4006:0107:0009:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:1023:2503:1606:4007:0108:0110:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:1000:2504:1607:4108:0209:0211:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:0901:2505:1608:4109:0310:0212:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:0902:2506:1709:4210:0311:0313:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2120:0903:2607:1710:4311:0412:0414:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2121:0804:2608:1711:4312:0513:0515:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:0805:2609:1712:4413:0514:0516:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2023:0806:2610:1713:4414:0615:0617:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2000:0807:2611:1814:4515:0616:0718:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1901:0808:2712:1815:4516:0717:0719:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1902:0809:2713:1816:4617:0718:0820:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1903:0810:2714:1817:4618:0819:0921:33
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1904:0811:2715:1918:4719:0820:0922:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1805:0812:2716:1919:4720:0921:1023:33
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0813:2817:1920:4821:0922:1000:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0814:2818:1921:4822:0923:1001:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0815:2819:2022:4823:1000:1102:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0816:2820:2023:4900:1001:1103:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0817:2821:2000:4901:1002:1104:34
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0818:2922:2001:4902:1103:1205:34
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0819:2923:2002:4903:1104:1206:34