اوقات شرعی به افق برزول
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی برزول

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق برزول

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:19
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی خرداد ماه به افق برزول
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3306:1113:1416:5920:1720:3721:3100:25
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3307:1014:1417:5921:1721:3722:3201:25
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:3208:1015:1418:5922:1822:3823:3302:25
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:3109:0916:1419:5923:1923:3900:3403:25
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:3010:0917:1420:5900:1900:4001:3504:25
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2911:0818:1422:0001:2001:4002:3605:25
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2912:0819:1423:0002:2102:4103:3706:25
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2813:0720:1400:0003:2103:4204:3707:25
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2714:0721:1401:0004:2204:4205:3808:25
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2715:0722:1502:0005:2305:4306:3909:25
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2616:0623:1503:0006:2306:4407:4010:25
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2617:0600:1504:0007:2407:4408:4111:25
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2518:0601:1505:0108:2408:4509:4112:25
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2519:0602:1506:0109:2509:4510:4213:25
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2420:0503:1507:0110:2610:4611:4314:25
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2421:0504:1608:0111:2611:4712:4315:25
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2322:0505:1609:0112:2712:4713:4416:25
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2323:0506:1610:0213:2713:4814:4517:25
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2300:0507:1611:0214:2814:4815:4518:25
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2301:0508:1612:0215:2815:4916:4619:25
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2202:0509:1713:0216:2916:4917:4620:25
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2203:0510:1714:0217:2917:5018:4721:26
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2204:0511:1715:0318:2918:5019:4722:26
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:2205:0512:1716:0319:3019:5020:4823:26
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:2206:0513:1717:0320:3020:5121:4800:26
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:2207:0514:1818:0321:3121:5122:4901:26
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0515:1819:0422:3122:5123:4902:26
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0516:1820:0423:3123:5200:4903:27
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2210:0517:1821:0400:3100:5201:5004:27
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0518:1822:0401:3201:5202:5005:27
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0519:1923:0402:3202:5303:5006:27