اوقات شرعی به افق کیتکه
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:31
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:34
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:55
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی کیتکه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کیتکه

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:30
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:14
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:56
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:27
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:24
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:57
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:25
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:15
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:58
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کیتکه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:3306:1513:2417:1320:3220:5321:5000:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:3207:1514:2418:1421:3321:5422:5101:33
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:3108:1415:2419:1422:3422:5523:5202:32
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:3009:1316:2420:1423:3523:5600:5303:32
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2910:1317:2421:1400:3500:5601:5404:32
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2811:1218:2422:1401:3601:5702:5505:32
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2712:1219:2423:1502:3702:5803:5606:32
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2713:1220:2400:1503:3803:5904:5707:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2614:1121:2501:1504:3804:5905:5808:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2515:1122:2502:1505:3906:0006:5909:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2516:1023:2503:1506:4007:0108:0010:32
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2417:1000:2504:1607:4008:0109:0111:32
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2318:1001:2505:1608:4109:0210:0112:32
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:2319:0902:2506:1609:4110:0311:0213:32
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:2220:0903:2507:1610:4211:0312:0314:32
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:2221:0904:2608:1611:4312:0413:0415:32
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:2122:0905:2609:1712:4313:0414:0416:32
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:2123:0906:2610:1713:4414:0515:0517:32
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:2100:0807:2611:1714:4415:0616:0618:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:2001:0808:2612:1715:4516:0617:0619:33
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:2002:0809:2713:1816:4517:0718:0720:33
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:2003:0810:2714:1817:4618:0719:0721:33
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:2004:0811:2715:1818:4619:0720:0822:33
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:2005:0812:2716:1819:4620:0821:0823:33
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:2006:0813:2717:1820:4721:0822:0900:33
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:2007:0814:2818:1921:4722:0923:0901:33
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:2008:0815:2819:1922:4723:0900:1002:34
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:2009:0916:2820:1923:4800:0901:1003:34
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:2010:0917:2821:1900:4801:1002:1004:34
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0918:2922:2001:4802:1003:1005:34
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0919:2923:2002:4903:1004:1106:34