اوقات شرعی به افق جوراب
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی جوراب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جوراب

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جوراب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:0813:1116:5620:1420:3421:2900:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0814:1117:5721:1521:3522:3001:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0715:1118:5722:1622:3623:3102:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0716:1119:5723:1623:3600:3203:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0617:1220:5700:1700:3701:3304:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0618:1221:5701:1801:3802:3305:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0519:1222:5702:1802:3903:3406:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0520:1223:5703:1903:3904:3507:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:0521:1200:5804:2004:4005:3608:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:0422:1201:5805:2005:4106:3709:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:0423:1202:5806:2106:4107:3710:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:0400:1203:5807:2207:4208:3811:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2318:0301:1304:5808:2208:4309:3912:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:0302:1305:5809:2309:4310:4013:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2220:0303:1306:5910:2310:4411:4014:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2121:0304:1307:5911:2411:4412:4115:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2122:0305:1308:5912:2412:4513:4216:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2123:0206:1409:5913:2513:4514:4217:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2000:0207:1410:5914:2514:4615:4318:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2001:0208:1412:0015:2615:4616:4319:23
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2002:0209:1413:0016:2616:4717:4420:23
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:2003:0210:1414:0017:2717:4718:4521:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:2004:0211:1515:0018:2718:4819:4522:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1905:0212:1516:0119:2719:4820:4523:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0213:1517:0120:2820:4821:4600:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0214:1518:0121:2821:4922:4601:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0215:1519:0122:2822:4923:4702:24
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0216:1620:0123:2923:4900:4703:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0317:1621:0200:2900:5001:4704:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0318:1622:0201:2901:5002:4805:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0319:1623:0202:3002:5003:4806:25