اوقات شرعی به افق کبودرآهنگ
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی کبودرآهنگ

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کبودرآهنگ

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کبودرآهنگ
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2706:0713:1216:5920:1720:3721:3300:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2607:0614:1217:5921:1821:3822:3401:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2508:0615:1218:5922:1922:3923:3502:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2509:0516:1219:5923:1923:4000:3603:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2410:0417:1221:0000:2000:4001:3704:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2311:0418:1222:0001:2101:4102:3805:22
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0419:1223:0002:2102:4203:3906:22
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2113:0320:1200:0003:2203:4304:4007:22
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2114:0321:1301:0004:2304:4305:4008:22
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2015:0222:1302:0005:2305:4406:4109:22
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2016:0223:1303:0106:2406:4507:4210:22
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1917:0200:1304:0107:2507:4508:4311:22
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1818:0101:1305:0108:2508:4609:4412:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1819:0102:1306:0109:2609:4710:4413:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1720:0103:1407:0110:2610:4711:4514:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1721:0104:1408:0211:2711:4812:4615:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1722:0105:1409:0212:2712:4813:4616:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1623:0006:1410:0213:2813:4914:4717:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1600:0007:1411:0214:2914:4915:4818:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1601:0008:1512:0215:2915:5016:4819:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1502:0009:1513:0316:2916:5017:4920:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1503:0010:1514:0317:3017:5118:4921:23
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1504:0011:1515:0318:3018:5119:5022:23
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1505:0012:1516:0319:3119:5220:5023:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1506:0013:1617:0420:3120:5221:5100:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1507:0014:1618:0421:3121:5222:5101:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1508:0015:1619:0422:3222:5323:5202:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1509:0016:1620:0423:3223:5300:5203:24
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1510:0017:1621:0400:3200:5301:5204:24
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1511:0118:1722:0501:3301:5402:5205:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1512:0119:1723:0502:3302:5403:5306:24