اوقات شرعی به افق علی صدر
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی علی صدر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق علی صدر

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:08
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:20
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:36
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:21
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:09
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:35
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:55
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی تیر ماه به افق علی صدر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1706:0213:1917:0720:3520:5621:5500:26
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1707:0314:1918:0721:3521:5622:5501:26
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1708:0315:1919:0722:3522:5623:5502:26
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1809:0316:1920:0823:3523:5700:5503:27
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1810:0417:2021:0800:3600:5701:5504:27
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1811:0418:2022:0801:3601:5702:5505:27
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1912:0419:2023:0802:3602:5703:5506:27
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1913:0520:2000:0803:3603:5704:5507:27
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2014:0521:2001:0904:3604:5705:5508:28
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2015:0522:2102:0905:3605:5706:5509:28
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2116:0623:2103:0906:3606:5707:5510:28
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2217:0600:2104:0907:3507:5608:5511:29
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2218:0701:2105:0908:3508:5609:5512:29
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2319:0702:2106:0909:3509:5610:5413:29
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2420:0803:2207:1010:3510:5611:5414:29
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2421:0804:2208:1011:3511:5612:5415:30
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2522:0905:2209:1012:3512:5513:5316:30
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2623:0906:2210:1013:3413:5514:5317:30
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2700:1007:2211:1014:3414:5515:5218:30
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2701:1108:2212:1015:3415:5416:5219:31
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2802:1109:2213:1016:3316:5417:5120:31
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2903:1210:2314:1017:3317:5418:5121:31
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3004:1211:2315:1018:3318:5319:5022:31
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3105:1312:2316:1119:3219:5320:5023:32
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3206:1413:2317:1120:3220:5221:4900:32
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3307:1414:2318:1121:3121:5222:4801:32
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:1515:2319:1122:3122:5123:4802:32
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:1616:2320:1123:3023:5100:4703:33
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:1617:2321:1100:3000:5001:4604:33
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:1718:2322:1101:2901:4902:4505:33
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:1819:2323:1102:2802:4903:4406:33