اوقات شرعی به افق سرکان
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
اوقات شرعی سرکان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق سرکان

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق سرکان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3106:0913:1316:5920:1720:3721:3200:24
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:3007:0914:1317:5921:1821:3822:3301:24
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2908:0815:1318:5922:1822:3823:3402:24
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2809:0816:1319:5923:1923:3900:3503:24
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2810:0717:1320:5900:2000:4001:3604:24
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2711:0718:1322:0001:2001:4102:3605:24
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2612:0619:1323:0002:2102:4103:3706:24
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2513:0620:1400:0003:2203:4204:3807:24
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2514:0521:1401:0004:2204:4305:3908:24
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2415:0522:1402:0005:2305:4306:4009:24
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2416:0523:1403:0006:2406:4407:4110:24
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2317:0400:1404:0107:2407:4508:4111:24
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2218:0401:1405:0108:2508:4509:4212:24
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2219:0402:1406:0109:2509:4610:4313:24
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2220:0403:1507:0110:2610:4611:4414:24
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2121:0304:1508:0111:2611:4712:4415:24
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2122:0305:1509:0212:2712:4813:4516:24
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:2023:0306:1510:0213:2713:4814:4617:24
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:2000:0307:1511:0214:2814:4915:4618:24
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:2001:0308:1612:0215:2815:4916:4719:24
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:2002:0309:1613:0216:2916:5017:4720:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1903:0310:1614:0317:2917:5018:4821:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1904:0311:1615:0318:3018:5019:4822:25
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1905:0312:1616:0319:3019:5120:4923:25
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1906:0313:1717:0320:3020:5121:4900:25
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1907:0314:1718:0321:3121:5222:5001:25
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0315:1719:0422:3122:5223:5002:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1909:0316:1720:0423:3123:5200:5003:25
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1910:0317:1721:0400:3200:5301:5104:26
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0318:1822:0401:3201:5302:5105:26
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:2012:0419:1823:0502:3202:5303:5106:26