اوقات شرعی به افق لالجین
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی لالجین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق لالجین

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:04
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:32
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:53
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:25
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:05
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:33
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:54
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:26
اوقات شرعی خرداد ماه به افق لالجین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2906:0813:1316:5920:1820:3821:3300:23
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2807:0814:1318:0021:1821:3822:3401:23
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2708:0715:1319:0022:1922:3923:3502:23
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0716:1320:0023:2023:4000:3603:23
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0617:1321:0000:2000:4101:3704:23
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2511:0618:1322:0001:2101:4102:3805:23
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2412:0519:1323:0002:2202:4203:3906:23
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2413:0520:1300:0103:2203:4304:4007:23
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2314:0421:1401:0104:2304:4405:4008:23
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2215:0422:1402:0105:2405:4406:4109:23
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:0423:1403:0106:2406:4507:4210:23
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2117:0300:1404:0107:2507:4608:4311:23
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2118:0301:1405:0108:2608:4609:4412:23
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2019:0302:1406:0209:2609:4710:4413:23
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2020:0303:1507:0210:2710:4711:4514:23
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1921:0204:1508:0211:2711:4812:4615:23
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1922:0205:1509:0212:2812:4913:4616:23
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1823:0206:1510:0213:2813:4914:4717:23
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1800:0207:1511:0314:2914:5015:4818:23
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1801:0208:1512:0315:2915:5016:4819:24
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1802:0209:1613:0316:3016:5117:4920:24
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1703:0210:1614:0317:3017:5118:4921:24
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1704:0211:1615:0418:3118:5119:5022:24
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1705:0212:1616:0419:3119:5220:5023:24
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1706:0213:1617:0420:3120:5221:5100:24
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1707:0214:1718:0421:3221:5322:5101:24
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1708:0215:1719:0422:3222:5323:5102:25
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0216:1720:0523:3223:5300:5203:25
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0217:1721:0500:3300:5401:5204:25
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0218:1822:0501:3301:5402:5205:25
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1812:0219:1823:0502:3302:5403:5306:25