اوقات شرعی به افق آجین
امروز : جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹

امروز
۲۴ مرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:52
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:30
اوقات شرعی آجین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آجین

شنبه
۲۵ مرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:24
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:30
یکشنبه
۲۶ مرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:08
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:02
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
دوشنبه
۲۷ مرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
سه شنبه
۲۸ مرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
چهارشنبه
۲۹ مرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:04
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
پنجشنبه
۳۰ مرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:51
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:03
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر15:21
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب18:07
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب18:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا19:01
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:29
اوقات شرعی مرداد ماه به افق آجین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/5/1چهارشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0312:0615:3118:1018:2619:0623:30
1399/5/2پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0312:0715:3118:1018:2619:0623:31
1399/5/3جمعه ۳ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0312:0715:3018:1018:2619:0623:31
1399/5/4شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0312:0715:3018:1018:2619:0623:31
1399/5/5یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0312:0715:3018:1018:2619:0623:31
1399/5/6دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0312:0715:3018:1018:2619:0623:31
1399/5/7سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0312:0715:3018:1018:2619:0623:31
1399/5/8چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0312:0615:3018:1018:2519:0623:31
1399/5/9پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0312:0615:2918:1018:2519:0523:31
1399/5/10جمعه ۱۰ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0312:0615:2918:1018:2519:0523:31
1399/5/11شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0312:0615:2918:1018:2519:0523:31
1399/5/12یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0312:0615:2918:1018:2519:0523:31
1399/5/13دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0312:0615:2818:1018:2519:0523:31
1399/5/14سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0312:0615:2818:1018:2519:0523:31
1399/5/15چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0312:0615:2818:0918:2519:0423:31
1399/5/16پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0212:0615:2818:0918:2519:0423:31
1399/5/17جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0212:0615:2718:0918:2419:0423:31
1399/5/18شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0212:0615:2718:0918:2419:0423:30
1399/5/19یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0212:0515:2618:0918:2419:0423:30
1399/5/20دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0212:0515:2618:0918:2419:0323:30
1399/5/21سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0212:0515:2618:0918:2419:0323:30
1399/5/22چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0212:0515:2518:0818:2419:0323:30
1399/5/23پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0112:0515:2518:0818:2319:0323:30
1399/5/24جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹04:5206:0112:0515:2418:0818:2319:0223:30
1399/5/25شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0112:0415:2418:0818:2319:0223:30
1399/5/26یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0112:0415:2318:0818:2319:0223:29
1399/5/27دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0112:0415:2318:0718:2219:0123:29
1399/5/28سه شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0012:0415:2218:0718:2219:0123:29
1399/5/29چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0012:0415:2218:0718:2219:0123:29
1399/5/30پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0012:0315:2118:0718:2219:0123:29
1399/5/31جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹04:5106:0012:0315:2118:0618:2119:0023:29