اوقات شرعی به افق میناب
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
اوقات شرعی میناب

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق میناب

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
اوقات شرعی خرداد ماه به افق میناب
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2405:5012:3816:0819:2619:4520:3323:55
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2306:5013:3817:0820:2720:4521:3400:55
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2307:5014:3818:0821:2721:4622:3501:55
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2208:4915:3919:0822:2822:4623:3502:55
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2109:4916:3920:0823:2923:4700:3603:55
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2110:4917:3921:0800:2900:4701:3704:55
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2111:4818:3922:0801:3001:4802:3705:55
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2012:4819:3923:0802:3002:4803:3806:55
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2013:4820:3900:0803:3103:4904:3907:55
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1914:4821:3901:0804:3104:5005:3908:55
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1915:4722:3902:0805:3205:5006:4009:55
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1916:4723:4003:0906:3206:5107:4010:55
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1817:4700:4004:0907:3307:5108:4111:55
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1818:4701:4005:0908:3308:5209:4212:55
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1819:4702:4006:0909:3409:5210:4213:56
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1720:4703:4007:0910:3410:5211:4314:56
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1721:4704:4008:0911:3411:5312:4315:56
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1722:4705:4109:0912:3512:5313:4416:56
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1723:4706:4110:0913:3513:5414:4417:56
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1700:4707:4111:0914:3614:5415:4518:56
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1701:4708:4112:0915:3615:5516:4519:56
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1702:4709:4113:1016:3616:5517:4620:57
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1703:4710:4214:1017:3717:5518:4621:57
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1704:4711:4215:1018:3718:5619:4622:57
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1705:4712:4216:1019:3719:5620:4723:57
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1706:4713:4217:1020:3820:5621:4700:57
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1707:4714:4318:1021:3821:5722:4701:57
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1708:4715:4319:1122:3822:5723:4802:58
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1709:4716:4320:1123:3923:5700:4803:58
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1710:4817:4321:1100:3900:5701:4804:58
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1711:4818:4322:1101:3901:5802:4805:58