اوقات شرعی به افق کلاهی
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی کلاهی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کلاهی

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:44
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:12
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:59
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کلاهی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2505:5112:3916:0919:2719:4520:3423:56
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2406:5113:3917:0920:2820:4621:3500:56
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2407:5114:3918:0921:2821:4622:3501:56
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2308:5015:3919:0922:2922:4723:3602:56
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2309:5016:3920:0923:2923:4700:3703:56
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2210:5017:4021:0900:3000:4801:3704:56
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2211:4918:4022:0901:3001:4902:3805:56
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2112:4919:4023:0902:3102:4903:3806:56
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2113:4920:4000:0903:3103:5004:3907:56
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2014:4921:4001:0904:3204:5005:4008:56
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2015:4822:4002:0905:3205:5106:4009:56
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2016:4823:4003:0906:3306:5107:4110:56
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1917:4800:4104:0907:3307:5208:4211:56
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1918:4801:4105:0908:3408:5209:4212:56
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1919:4802:4106:0909:3409:5310:4313:56
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1920:4803:4107:0910:3510:5311:4314:57
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1821:4804:4108:0911:3511:5412:4415:57
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1822:4805:4109:1012:3512:5413:4416:57
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1823:4806:4210:1013:3613:5414:4517:57
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1800:4807:4211:1014:3614:5515:4518:57
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1801:4808:4212:1015:3715:5516:4619:57
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1802:4809:4213:1016:3716:5617:4620:57
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1803:4810:4214:1017:3717:5618:4621:58
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1804:4811:4315:1018:3818:5619:4722:58
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1805:4812:4316:1119:3819:5720:4723:58
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1806:4813:4317:1120:3820:5721:4800:58
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1807:4814:4318:1121:3921:5722:4801:58
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1808:4815:4419:1122:3922:5823:4802:58
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1809:4816:4420:1123:3923:5800:4803:59
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1810:4917:4421:1200:3900:5801:4904:59
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1811:4918:4422:1201:4001:5802:4905:59