اوقات شرعی به افق مرگن لر
امروز : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:44
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:06
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:07
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی مرگن لر

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مرگن لر

جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:45
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:07
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:08
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:22
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:46
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:09
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:08
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:11
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:27
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:47
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:09
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:12
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:48
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:10
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:28
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:23
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:14
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
اوقات شرعی خرداد ماه به افق مرگن لر
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2306:1213:2717:2120:4221:0422:0500:33
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2107:1114:2718:2221:4322:0523:0601:32
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2008:1015:2719:2222:4423:0600:0702:32
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1909:1016:2720:2223:4500:0701:0803:32
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:1810:0917:2721:2200:4601:0802:0904:32
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:1711:0918:2722:2301:4702:0803:1105:32
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1612:0819:2723:2302:4703:0904:1206:32
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1513:0720:2800:2303:4804:1005:1307:32
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1414:0721:2801:2304:4905:1106:1408:32
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1415:0722:2802:2405:5006:1207:1509:32
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1316:0623:2803:2406:5007:1208:1510:32
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1217:0600:2804:2407:5108:1309:1611:31
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1118:0501:2805:2408:5209:1410:1712:31
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1119:0502:2906:2509:5210:1511:1813:31
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1020:0503:2907:2510:5311:1512:1914:31
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0921:0404:2908:2511:5312:1613:2015:31
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0922:0405:2909:2512:5413:1714:2116:32
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0823:0406:2910:2613:5514:1715:2117:32
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0800:0407:2911:2614:5515:1816:2218:32
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0801:0408:3012:2615:5616:1817:2319:32
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0702:0409:3013:2616:5617:1918:2320:32
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:0703:0410:3014:2717:5718:1919:2421:32
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:0704:0311:3015:2718:5719:2020:2422:32
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:0705:0312:3016:2719:5820:2021:2523:32
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:0606:0313:3117:2720:5821:2122:2500:32
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:0607:0414:3118:2821:5822:2123:2601:32
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:0608:0415:3119:2822:5923:2100:2602:33
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:0609:0416:3120:2823:5900:2201:2703:33
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:0610:0417:3221:2800:5901:2202:2704:33
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:0711:0418:3222:2901:5902:2203:2705:33
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:0712:0419:3223:2903:0003:2204:2706:33