اوقات شرعی به افق جغین
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:56
اوقات شرعی جغین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جغین

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:37
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:56
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:42
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:10
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:38
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:57
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:43
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:11
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:39
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:57
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 23:58
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جغین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2305:4912:3716:0819:2619:4420:3323:54
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2206:4913:3717:0820:2620:4421:3300:54
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2107:4914:3818:0821:2721:4522:3401:54
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2108:4815:3819:0822:2722:4523:3502:54
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2009:4816:3820:0823:2823:4600:3503:54
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2010:4817:3821:0800:2800:4701:3604:54
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1911:4718:3822:0801:2901:4702:3705:54
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1912:4719:3823:0802:2902:4803:3706:54
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1813:4720:3800:0803:3003:4804:3807:54
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1814:4721:3801:0804:3004:4905:3808:54
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1815:4622:3902:0805:3105:4906:3909:54
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1716:4623:3903:0806:3106:5007:4010:54
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1717:4600:3904:0807:3207:5008:4011:54
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1718:4601:3905:0808:3208:5109:4112:54
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1619:4602:3906:0809:3309:5110:4113:55
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1620:4603:3907:0810:3310:5211:4214:55
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1621:4604:4008:0811:3411:5212:4215:55
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1622:4605:4009:0812:3412:5313:4316:55
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1623:4606:4010:0813:3413:5314:4317:55
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1600:4607:4011:0814:3514:5315:4418:55
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1601:4608:4012:0915:3515:5416:4419:55
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1502:4609:4013:0916:3616:5417:4520:56
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1503:4610:4114:0917:3617:5518:4521:56
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1504:4611:4115:0918:3618:5519:4622:56
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1505:4612:4116:0919:3719:5520:4623:56
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1606:4613:4117:0920:3720:5621:4600:56
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1607:4614:4218:1021:3721:5622:4701:56
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1608:4615:4219:1022:3722:5623:4702:57
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1609:4616:4220:1023:3823:5600:4703:57
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1610:4617:4221:1000:3800:5701:4704:57
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1611:4718:4222:1001:3801:5702:4805:57