اوقات شرعی به افق بندرلنگه
امروز : سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:58
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
اوقات شرعی بندرلنگه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بندرلنگه

چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:40
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:29
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب19:59
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:41
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
شنبه
۱۷ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:00
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
یکشنبه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:49
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:42
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:50
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
دوشنبه
۱۹ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:28
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:50
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:16
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب19:43
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:01
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا20:51
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:05
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بندرلنگه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:3506:0112:4716:1619:3419:5220:4000:04
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:3406:0012:4716:1619:3419:5220:4100:04
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:3306:0012:4716:1619:3519:5320:4200:04
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:3305:5912:4716:1619:3619:5420:4200:04
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:3205:5912:4716:1619:3619:5420:4300:04
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:3205:5912:4816:1619:3719:5520:4400:04
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:3105:5912:4816:1619:3719:5520:4400:04
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:3105:5812:4816:1619:3819:5620:4500:04
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:3105:5812:4816:1619:3819:5620:4500:04
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:3005:5812:4816:1619:3919:5720:4600:04
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:3005:5812:4816:1619:3919:5720:4700:04
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:2905:5712:4816:1619:4019:5820:4700:04
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:2905:5712:4916:1619:4019:5820:4800:05
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:2905:5712:4916:1619:4019:5920:4800:05
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:2905:5712:4916:1619:4119:5920:4900:05
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:4916:1619:4120:0020:4900:05
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:4916:1619:4220:0020:5000:05
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:4916:1619:4220:0120:5000:05
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:5016:1619:4320:0120:5100:05
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:5016:1619:4320:0120:5100:05
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:5016:1719:4320:0220:5200:06
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:5016:1719:4420:0220:5200:06
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:5016:1719:4420:0320:5300:06
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:5116:1719:4420:0320:5300:06
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:5116:1719:4520:0320:5300:06
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:5116:1719:4520:0420:5400:06
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:5116:1819:4520:0420:5400:07
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5712:5116:1819:4620:0420:5400:07
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5812:5216:1819:4620:0420:5500:07
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5812:5216:1819:4620:0520:5500:07
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:2805:5812:5216:1819:4620:0520:5500:07