اوقات شرعی به افق کشمش تپه
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:25
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:49
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:11
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:13
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی کشمش تپه

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کشمش تپه

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:10
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:50
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:12
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:15
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:13
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:16
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:09
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:51
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:17
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:26
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:52
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:14
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:18
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:08
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:53
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:15
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:07
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:27
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:54
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:16
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:19
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کشمش تپه
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:1413:2917:2420:4521:0722:0800:35
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:1314:2918:2421:4622:0823:0901:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:1215:2919:2522:4723:0900:1002:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:1216:2920:2523:4800:0901:1103:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:1117:2921:2500:4801:1002:1204:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:1018:3022:2501:4902:1103:1305:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1812:1019:3023:2602:5003:1204:1506:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1713:0920:3000:2603:5104:1305:1607:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1614:0921:3001:2604:5105:1406:1708:34
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1515:0822:3002:2605:5206:1407:1809:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1416:0823:3003:2706:5307:1508:1910:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1317:0700:3004:2707:5408:1609:1911:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1218:0701:3105:2708:5409:1710:2012:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1219:0702:3106:2709:5510:1711:2113:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1120:0603:3107:2810:5611:1812:2214:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1121:0604:3108:2811:5612:1913:2315:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1022:0605:3109:2812:5713:1914:2416:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1023:0606:3110:2813:5714:2015:2417:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0900:0607:3211:2914:5815:2016:2518:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0901:0508:3212:2915:5816:2117:2619:34
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0802:0509:3213:2916:5917:2218:2620:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0803:0510:3214:2917:5918:2219:2721:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0804:0511:3215:3019:0019:2320:2822:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0805:0512:3316:3020:0020:2321:2823:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0706:0513:3317:3021:0121:2322:2900:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0707:0514:3318:3022:0122:2423:2901:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0708:0515:3319:3123:0123:2400:3002:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0709:0516:3420:3100:0200:2501:3003:35
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0710:0517:3421:3101:0201:2502:3004:35
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0711:0618:3422:3102:0202:2503:3105:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0812:0619:3423:3103:0303:2504:3106:35