اوقات شرعی به افق دودهک
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی دودهک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دودهک

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دودهک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0213:0416:4920:0720:2721:2200:16
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2407:0114:0417:5021:0821:2822:2301:16
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0115:0518:5022:0922:2923:2402:16
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0016:0519:5023:0923:2900:2403:16
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0017:0520:5000:1000:3001:2504:16
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2010:5918:0521:5001:1101:3102:2605:16
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2011:5919:0522:5002:1102:3103:2706:16
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1912:5820:0523:5003:1203:3204:2807:16
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1813:5821:0500:5104:1304:3305:2908:16
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1814:5822:0501:5105:1305:3306:2909:16
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1715:5723:0602:5106:1406:3407:3010:16
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1716:5700:0603:5107:1407:3508:3111:16
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1617:5701:0604:5108:1508:3509:3212:16
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1618:5702:0605:5109:1609:3610:3213:16
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1519:5603:0606:5210:1610:3711:3314:16
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1520:5604:0607:5211:1711:3712:3415:16
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1521:5605:0708:5212:1712:3813:3416:16
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1422:5606:0709:5213:1813:3814:3517:16
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1423:5607:0710:5214:1814:3915:3618:16
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1400:5608:0711:5315:1915:3916:3619:16
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1301:5609:0712:5316:1916:4017:3720:16
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1302:5610:0813:5317:2017:4018:3721:16
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1303:5611:0814:5318:2018:4119:3822:17
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1304:5612:0815:5319:2019:4120:3823:17
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5613:0816:5420:2120:4121:3900:17
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1306:5614:0817:5421:2121:4222:3901:17
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1307:5615:0918:5422:2122:4223:3902:17
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1308:5616:0919:5423:2223:4200:4003:17
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1309:5617:0920:5500:2200:4301:4004:18
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1310:5618:0921:5501:2201:4302:4005:18
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1411:5619:0922:5502:2202:4303:4106:18