اوقات شرعی به افق دودهک
امروز : چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۳۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:13
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی دودهک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق دودهک

پنجشنبه
۳۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۲ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۳ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:14
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۴ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق دودهک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0213:0416:4920:0720:2721:2200:16
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0114:0417:5021:0821:2822:2301:16
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0115:0518:5022:0922:2923:2402:16
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0016:0519:5023:1023:3000:2503:16
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0017:0520:5000:1000:3001:2504:16
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2010:5918:0521:5001:1101:3102:2605:16
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2011:5919:0522:5002:1202:3203:2706:16
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1912:5820:0523:5003:1203:3204:2807:16
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1813:5821:0500:5104:1304:3305:2908:16
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1814:5822:0501:5105:1305:3406:3009:16
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1715:5723:0602:5106:1406:3407:3010:16
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1716:5700:0603:5107:1507:3508:3111:16
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1617:5701:0604:5108:1508:3609:3212:16
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1618:5702:0605:5109:1609:3610:3313:16
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1519:5603:0606:5210:1610:3711:3314:16
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1520:5604:0607:5211:1711:3712:3415:16
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1421:5605:0708:5212:1712:3813:3516:16
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1422:5606:0709:5213:1813:3814:3517:16
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1423:5607:0710:5214:1814:3915:3618:16
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1400:5608:0711:5315:1915:3916:3619:16
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1301:5609:0712:5316:1916:4017:3720:16
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1302:5610:0813:5317:2017:4018:3721:16
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1303:5611:0814:5318:2018:4119:3822:17
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1304:5612:0815:5319:2019:4120:3823:17
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5613:0816:5420:2120:4121:3900:17
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5614:0817:5421:2121:4222:3901:17
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5615:0918:5422:2122:4223:3902:17
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5616:0919:5423:2223:4200:4003:17
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1309:5617:0920:5500:2200:4301:4004:18
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5618:0921:5501:2201:4302:4005:18
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1411:5619:0922:5502:2202:4303:4106:18