اوقات شرعی به افق نیمور
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی نیمور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نیمور

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی تیر ماه به افق نیمور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1505:5713:1016:5520:2220:4321:4000:18
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1506:5814:1017:5521:2221:4322:4001:19
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1507:5815:1018:5522:2222:4323:4002:19
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1608:5816:1019:5523:2223:4300:4003:19
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1609:5817:1120:5500:2300:4301:4004:19
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1710:5918:1121:5601:2301:4302:4005:20
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:1711:5919:1122:5602:2302:4303:4006:20
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1712:5920:1123:5603:2303:4304:4007:20
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1814:0021:1100:5604:2304:4305:4008:20
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1815:0022:1201:5605:2305:4306:4009:21
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1916:0123:1202:5706:2306:4307:4010:21
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2017:0100:1203:5707:2307:4308:4011:21
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2018:0201:1204:5708:2208:4309:3912:21
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2119:0202:1205:5709:2209:4310:3913:22
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2120:0203:1206:5710:2210:4311:3914:22
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2221:0304:1307:5811:2211:4212:3915:22
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2322:0405:1308:5812:2212:4213:3816:22
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2423:0406:1309:5813:2213:4214:3817:23
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2400:0507:1310:5814:2114:4215:3718:23
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2501:0508:1311:5815:2115:4116:3719:23
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2602:0609:1312:5816:2116:4117:3720:23
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2703:0610:1313:5817:2017:4018:3621:24
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2804:0711:1414:5818:2018:4019:3522:24
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2905:0812:1415:5819:2019:4020:3523:24
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2906:0813:1416:5920:1920:3921:3400:24
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3007:0914:1417:5921:1921:3922:3401:25
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3108:0915:1418:5922:1822:3823:3302:25
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3209:1016:1419:5923:1823:3800:3203:25
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3310:1117:1420:5900:1700:3701:3204:25
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3411:1118:1421:5901:1701:3602:3105:25
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3512:1219:1422:5902:1602:3603:3006:26