اوقات شرعی به افق شوط
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی شوط

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شوط

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:30
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:01
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شوط
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2306:1213:2817:2220:4321:0522:0600:33
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2207:1214:2818:2321:4422:0623:0701:33
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2108:1115:2819:2322:4523:0700:0802:33
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2009:1016:2820:2323:4600:0801:0903:33
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1910:1017:2821:2300:4601:0802:1004:33
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0918:2822:2301:4702:0903:1105:33
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1712:0919:2823:2402:4803:1004:1206:32
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1613:0820:2800:2403:4904:1105:1307:32
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1514:0821:2801:2404:5005:1206:1408:32
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1415:0722:2902:2505:5006:1207:1509:32
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1316:0723:2903:2506:5107:1308:1610:32
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1317:0600:2904:2507:5208:1409:1711:32
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1218:0601:2905:2508:5209:1510:1812:32
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1119:0602:2906:2609:5310:1511:1913:32
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1020:0503:2907:2610:5411:1612:2014:32
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1021:0504:3008:2611:5412:1713:2115:32
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0922:0505:3009:2612:5513:1714:2116:32
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0923:0506:3010:2713:5514:1815:2217:32
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0800:0407:3011:2714:5615:1916:2318:32
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0801:0408:3012:2715:5716:1917:2419:32
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0802:0409:3113:2716:5717:2018:2420:32
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0703:0410:3114:2817:5718:2019:2521:32
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0704:0411:3115:2818:5819:2120:2522:33
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0705:0412:3116:2819:5820:2121:2623:33
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0706:0413:3117:2820:5921:2122:2600:33
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0707:0414:3218:2921:5922:2223:2701:33
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0708:0415:3219:2922:5923:2200:2702:33
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0709:0416:3220:2900:0000:2301:2803:33
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0710:0417:3221:2901:0001:2302:2804:33
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0711:0418:3222:2902:0002:2303:2805:34
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0712:0519:3323:3003:0103:2304:2906:34