اوقات شرعی به افق نوبران
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی نوبران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نوبران

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:49
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نوبران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0313:0816:5520:1320:3321:2900:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0214:0817:5521:1421:3422:3001:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2208:0215:0818:5522:1422:3523:3102:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2109:0116:0819:5523:1523:3600:3203:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2010:0117:0820:5500:1600:3601:3304:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1911:0018:0821:5601:1701:3702:3405:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0019:0822:5602:1702:3803:3406:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1812:5920:0923:5603:1803:3804:3507:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1713:5921:0900:5604:1904:3905:3608:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1714:5922:0901:5605:1905:4006:3709:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1615:5823:0902:5706:2006:4007:3810:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1516:5800:0903:5707:2007:4108:3911:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1517:5801:0904:5708:2108:4209:3912:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1418:5702:0905:5709:2209:4210:4013:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1419:5703:1006:5710:2210:4311:4114:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1320:5704:1007:5711:2311:4412:4115:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1321:5705:1008:5812:2312:4413:4216:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1322:5706:1009:5813:2413:4514:4317:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1223:5707:1010:5814:2414:4515:4318:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1200:5608:1111:5815:2515:4616:4419:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1201:5609:1112:5916:2516:4617:4420:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1202:5610:1113:5917:2617:4718:4521:19
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1203:5611:1114:5918:2618:4719:4622:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1104:5612:1115:5919:2719:4720:4623:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1105:5613:1216:5920:2720:4821:4600:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1106:5614:1218:0021:2721:4822:4701:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5615:1219:0022:2822:4923:4702:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1108:5716:1220:0023:2823:4900:4803:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1209:5717:1221:0000:2800:4901:4804:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1210:5718:1322:0101:2801:4902:4805:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1211:5719:1323:0102:2902:5003:4806:20