اوقات شرعی به افق مامونیه - مرکزی
امروز : پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸

امروز
۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
اوقات شرعی مامونیه - مرکزی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق مامونیه - مرکزی

جمعه
۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:55
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
یکشنبه
۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۱۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:56
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۱۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:11
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۱۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:12
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:57
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی تیر ماه به افق مامونیه - مرکزی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:0705:5313:1016:5820:2620:4721:4600:17
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:0706:5314:1017:5821:2621:4722:4601:17
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:0807:5415:1018:5822:2622:4723:4702:17
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:0808:5416:1019:5923:2723:4800:4703:17
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:0809:5417:1020:5900:2700:4801:4704:18
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:0910:5518:1121:5901:2701:4802:4705:18
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:0911:5519:1122:5902:2702:4803:4706:18
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:1012:5520:1123:5903:2703:4804:4707:18
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:1013:5621:1101:0004:2704:4805:4708:19
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:1114:5622:1102:0005:2705:4806:4609:19
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:1115:5723:1203:0006:2706:4807:4610:19
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:1216:5700:1204:0007:2707:4808:4611:19
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:1317:5701:1205:0008:2608:4709:4612:20
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:1318:5802:1206:0109:2609:4710:4613:20
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:1419:5803:1207:0110:2610:4711:4514:20
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:1520:5904:1308:0111:2611:4712:4515:20
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:1622:0005:1309:0112:2612:4613:4416:21
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:1623:0006:1310:0113:2513:4614:4417:21
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:1700:0107:1311:0114:2514:4615:4418:21
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:1801:0108:1312:0115:2515:4616:4319:21
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:1902:0209:1313:0116:2416:4517:4320:22
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2003:0210:1314:0117:2417:4518:4221:22
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:2104:0311:1415:0218:2418:4419:4122:22
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:2205:0412:1416:0219:2319:4420:4123:22
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:2306:0413:1417:0220:2320:4321:4000:23
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:2407:0514:1418:0221:2221:4322:3901:23
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:2408:0615:1419:0222:2222:4223:3902:23
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:2509:0616:1420:0223:2123:4200:3803:23
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:2610:0717:1421:0200:2100:4101:3704:24
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:2811:0818:1422:0201:2001:4002:3605:24
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:2912:0919:1423:0202:1902:4003:3506:24