اوقات شرعی به افق زاویه - مرکزی
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
اوقات شرعی زاویه - مرکزی

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق زاویه - مرکزی

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:16
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق زاویه - مرکزی
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1905:5913:0416:5220:1020:3021:2600:15
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1806:5814:0417:5221:1121:3122:2701:14
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1707:5815:0418:5222:1222:3223:2802:14
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1608:5716:0519:5223:1223:3300:2903:14
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1609:5717:0520:5200:1300:3401:3004:14
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1510:5618:0521:5301:1401:3402:3105:14
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1411:5619:0522:5302:1402:3503:3206:14
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1312:5520:0523:5303:1503:3604:3307:14
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1313:5521:0500:5304:1604:3605:3408:14
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1214:5422:0501:5305:1605:3706:3409:14
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1115:5423:0502:5406:1706:3807:3510:14
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1116:5400:0603:5407:1807:3808:3611:14
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1017:5401:0604:5408:1808:3909:3712:14
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1018:5302:0605:5409:1909:4010:3813:14
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0919:5303:0606:5410:1910:4011:3814:14
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0920:5304:0607:5511:2011:4112:3915:14
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0821:5305:0608:5512:2112:4113:4016:14
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0822:5206:0709:5513:2113:4214:4017:14
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0823:5207:0710:5514:2214:4215:4118:15
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0700:5208:0711:5515:2215:4316:4219:15
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0701:5209:0712:5616:2216:4317:4220:15
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0702:5210:0713:5617:2317:4418:4321:15
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0703:5211:0814:5618:2318:4419:4322:15
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0704:5212:0815:5619:2419:4520:4423:15
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0705:5213:0816:5620:2420:4521:4400:15
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0706:5214:0817:5721:2421:4622:4401:15
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0707:5215:0918:5722:2522:4623:4502:16
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0708:5216:0919:5723:2523:4600:4503:16
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0709:5317:0920:5700:2500:4601:4604:16
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0710:5318:0921:5801:2601:4702:4605:16
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5319:0922:5802:2602:4703:4606:16