اوقات شرعی به افق خمین
امروز : دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خمین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خمین

سه شنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
چهارشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
پنجشنبه
۲۸ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
جمعه
۲۹ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق خمین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/4/1جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷04:1806:0013:1216:5620:2320:4421:4100:21
1397/4/2شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷05:1807:0014:1217:5621:2421:4422:4101:21
1397/4/3یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷06:1908:0015:1218:5622:2422:4423:4102:21
1397/4/4دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷07:1909:0116:1219:5723:2423:4400:4103:21
1397/4/5سه شنبه ۵ تیر ۱۳۹۷08:1910:0117:1320:5700:2400:4401:4104:22
1397/4/6چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷09:2011:0118:1321:5701:2401:4402:4105:22
1397/4/7پنجشنبه ۷ تیر ۱۳۹۷10:2012:0219:1322:5702:2402:4403:4106:22
1397/4/8جمعه ۸ تیر ۱۳۹۷11:2113:0220:1323:5703:2403:4404:4107:22
1397/4/9شنبه ۹ تیر ۱۳۹۷12:2114:0321:1300:5804:2404:4405:4108:23
1397/4/10یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۷13:2215:0322:1401:5805:2405:4406:4109:23
1397/4/11دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷14:2216:0323:1402:5806:2406:4407:4110:23
1397/4/12سه شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۷15:2317:0400:1403:5807:2407:4408:4111:23
1397/4/13چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷16:2318:0401:1404:5808:2408:4409:4012:24
1397/4/14پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۷17:2419:0502:1405:5909:2409:4410:4013:24
1397/4/15جمعه ۱۵ تیر ۱۳۹۷18:2520:0503:1406:5910:2310:4411:4014:24
1397/4/16شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۷19:2521:0604:1507:5911:2311:4412:4015:24
1397/4/17یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۷20:2622:0605:1508:5912:2312:4313:3916:25
1397/4/18دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۷21:2723:0706:1509:5913:2313:4314:3917:25
1397/4/19سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷22:2800:0707:1510:5914:2314:4315:3818:25
1397/4/20چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷23:2801:0808:1512:0015:2215:4216:3819:25
1397/4/21پنجشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷00:2902:0809:1513:0016:2216:4217:3720:26
1397/4/22جمعه ۲۲ تیر ۱۳۹۷01:3003:0910:1514:0017:2217:4218:3721:26
1397/4/23شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۷02:3104:1011:1615:0018:2118:4119:3622:26
1397/4/24یکشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۷03:3205:1012:1616:0019:2119:4120:3623:26
1397/4/25دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷04:3306:1113:1617:0020:2020:4021:3500:27
1397/4/26سه شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷05:3407:1114:1618:0021:2021:4022:3501:27
1397/4/27چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷06:3508:1215:1619:0022:1922:3923:3402:27
1397/4/28پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷07:3509:1316:1620:0023:1923:3900:3303:27
1397/4/29جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷08:3610:1317:1621:0000:1800:3801:3204:27
1397/4/30شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷09:3711:1418:1622:0001:1801:3802:3205:28
1397/4/31یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷10:3812:1519:1623:0002:1702:3703:3106:28