اوقات شرعی به افق خمین
امروز : پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
اوقات شرعی خمین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق خمین

جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:27
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
سه شنبه
۱ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:39
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
چهارشنبه
۲ مرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:40
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:16
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی تیر ماه به افق خمین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1806:0013:1216:5620:2320:4421:4100:21
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1807:0014:1217:5621:2321:4422:4101:21
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1908:0015:1218:5622:2422:4423:4102:21
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1909:0116:1219:5723:2423:4400:4103:21
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1910:0117:1220:5700:2400:4401:4104:22
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:2011:0118:1321:5701:2401:4402:4105:22
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2012:0219:1322:5702:2402:4403:4106:22
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2113:0220:1323:5703:2403:4404:4107:22
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2114:0221:1300:5804:2404:4405:4108:23
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2215:0322:1301:5805:2405:4406:4109:23
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2216:0323:1402:5806:2406:4407:4110:23
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2317:0400:1403:5807:2407:4408:4111:23
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2318:0401:1404:5808:2408:4409:4012:24
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2419:0502:1405:5909:2409:4410:4013:24
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2520:0503:1406:5910:2410:4411:4014:24
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2521:0604:1507:5911:2311:4412:4015:24
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2622:0605:1508:5912:2312:4313:3916:25
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2723:0706:1509:5913:2313:4314:3917:25
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2800:0707:1510:5914:2314:4315:3818:25
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2801:0808:1511:5915:2215:4216:3819:25
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:0809:1513:0016:2216:4217:3820:26
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:3003:0910:1514:0017:2217:4218:3721:26
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3104:0911:1615:0018:2118:4119:3622:26
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3205:1012:1616:0019:2119:4120:3623:26
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3206:1113:1617:0020:2020:4021:3500:26
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3307:1114:1618:0021:2021:4022:3501:27
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:1215:1619:0022:2022:3923:3402:27
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:1316:1620:0023:1923:3900:3303:27
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:1317:1621:0000:1900:3801:3304:27
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:1418:1622:0001:1801:3802:3205:28
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:1519:1623:0002:1702:3703:3106:28