اوقات شرعی به افق فرمهین
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:44
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی فرمهین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فرمهین

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:26
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:47
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:45
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:59
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:13
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:27
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:48
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:21
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فرمهین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0413:0816:5420:1220:3221:2700:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2607:0414:0817:5421:1221:3222:2801:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2508:0315:0818:5422:1322:3323:2802:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0316:0819:5423:1423:3400:2903:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0217:0820:5400:1400:3501:3004:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0218:0821:5401:1501:3502:3105:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0119:0822:5502:1602:3603:3206:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2113:0120:0923:5503:1603:3704:3307:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2014:0121:0900:5504:1704:3705:3408:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2015:0022:0901:5505:1805:3806:3409:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1916:0023:0902:5506:1806:3907:3510:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1817:0000:0903:5507:1907:3908:3611:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1817:5901:0904:5608:2008:4009:3712:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1718:5902:1005:5609:2009:4110:3713:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1719:5903:1006:5610:2110:4111:3814:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1720:5904:1007:5611:2111:4212:3915:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1621:5905:1008:5612:2212:4213:3916:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1622:5806:1009:5713:2213:4314:4017:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1623:5807:1010:5714:2314:4315:4118:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1500:5808:1111:5715:2315:4416:4119:19
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1501:5809:1112:5716:2416:4417:4220:19
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1502:5810:1113:5717:2417:4518:4221:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1503:5811:1114:5818:2418:4519:4322:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1504:5812:1115:5819:2519:4620:4323:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5813:1216:5820:2520:4621:4400:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1506:5814:1217:5821:2621:4622:4401:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1507:5815:1218:5822:2622:4723:4502:20
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1508:5816:1219:5923:2623:4700:4503:20
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1509:5917:1320:5900:2600:4701:4504:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1510:5918:1321:5901:2701:4802:4505:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1511:5919:1322:5902:2702:4803:4606:21