اوقات شرعی به افق فرمهین
امروز : شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

امروز
۱۰ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی فرمهین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق فرمهین

یکشنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۱۴ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۵ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق فرمهین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1399/3/1پنجشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹04:2706:0513:0816:5420:1120:3121:2600:19
1399/3/2جمعه ۲ خرداد ۱۳۹۹04:2606:0413:0816:5420:1220:3221:2700:19
1399/3/3شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۹04:2506:0313:0816:5420:1320:3321:2800:19
1399/3/4یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹04:2406:0313:0816:5420:1420:3421:2900:19
1399/3/5دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0213:0816:5420:1420:3421:3000:19
1399/3/6سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹04:2306:0213:0816:5420:1520:3521:3100:19
1399/3/7چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹04:2206:0213:0816:5520:1620:3621:3200:19
1399/3/8پنجشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۹04:2106:0113:0916:5520:1620:3721:3300:19
1399/3/9جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0113:0916:5520:1720:3721:3300:19
1399/3/10شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹04:2006:0013:0916:5520:1820:3821:3400:19
1399/3/11یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0013:0916:5520:1820:3921:3500:19
1399/3/12دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹04:1906:0013:0916:5520:1920:3921:3600:19
1399/3/13سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5913:0916:5620:1920:4021:3700:19
1399/3/14چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹04:1805:5913:0916:5620:2020:4021:3700:19
1399/3/15پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5913:1016:5620:2120:4121:3800:19
1399/3/16جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹04:1705:5913:1016:5620:2120:4221:3900:19
1399/3/17شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5913:1016:5620:2220:4221:3900:19
1399/3/18یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5813:1016:5720:2220:4321:4000:19
1399/3/19دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹04:1605:5813:1016:5720:2320:4321:4100:19
1399/3/20سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1116:5720:2320:4421:4100:19
1399/3/21چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1116:5720:2420:4421:4200:19
1399/3/22پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1116:5720:2420:4521:4200:19
1399/3/23جمعه ۲۳ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1116:5820:2420:4521:4300:20
1399/3/24شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1116:5820:2520:4521:4300:20
1399/3/25یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1216:5820:2520:4621:4400:20
1399/3/26دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1216:5820:2620:4621:4400:20
1399/3/27سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1216:5820:2620:4721:4400:20
1399/3/28چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5813:1216:5920:2620:4721:4500:20
1399/3/29پنجشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5913:1216:5920:2620:4721:4500:21
1399/3/30جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5913:1316:5920:2720:4721:4500:21
1399/3/31شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹04:1505:5913:1316:5920:2720:4821:4600:21