اوقات شرعی به افق شیرین آباد فرمهین
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی شیرین آباد فرمهین

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق شیرین آباد فرمهین

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:55
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق شیرین آباد فرمهین
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0513:0816:5420:1220:3221:2800:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0414:0817:5421:1321:3322:2801:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2408:0315:0818:5522:1422:3423:2902:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0316:0919:5523:1423:3500:3003:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0217:0920:5500:1500:3501:3104:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0218:0921:5501:1601:3602:3205:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2112:0119:0922:5502:1702:3703:3306:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2113:0120:0923:5503:1703:3804:3407:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2014:0121:0900:5604:1804:3805:3508:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1915:0022:0901:5605:1805:3906:3509:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1916:0023:0902:5606:1906:4007:3610:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1817:0000:1003:5607:2007:4008:3711:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1817:5901:1004:5608:2008:4109:3812:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1718:5902:1005:5609:2109:4110:3813:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1719:5903:1006:5710:2110:4211:3914:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1620:5904:1007:5711:2211:4312:4015:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1621:5905:1008:5712:2212:4313:4016:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1622:5806:1109:5713:2313:4414:4117:19
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1523:5807:1110:5714:2314:4415:4218:19
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1500:5808:1111:5815:2415:4516:4219:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1501:5809:1112:5816:2416:4517:4320:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1502:5810:1113:5817:2517:4618:4321:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1503:5811:1214:5818:2518:4619:4422:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1404:5812:1215:5919:2619:4620:4423:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1405:5813:1216:5920:2620:4721:4500:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1406:5814:1217:5921:2621:4722:4501:20
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1407:5815:1218:5922:2722:4723:4602:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1408:5816:1319:5923:2723:4800:4603:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1509:5917:1321:0000:2700:4801:4604:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1510:5918:1322:0001:2801:4802:4605:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1511:5919:1323:0002:2802:4903:4706:21