اوقات شرعی به افق پلدشت
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:30
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:58
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:31
اوقات شرعی پلدشت

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق پلدشت

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:21
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:28
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:59
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:22
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:31
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:32
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:32
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:29
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:00
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:23
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:33
اوقات شرعی خرداد ماه به افق پلدشت
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2106:1113:2617:2120:4221:0422:0500:32
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2007:1014:2618:2221:4322:0523:0601:32
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1908:0915:2719:2222:4423:0600:0702:31
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0916:2720:2223:4500:0701:0903:31
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0817:2721:2200:4601:0802:1004:31
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1611:0818:2722:2301:4602:0803:1105:31
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1512:0719:2723:2302:4703:0904:1206:31
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1413:0720:2700:2303:4804:1005:1307:31
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1314:0621:2701:2304:4905:1106:1408:31
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1215:0622:2702:2405:4906:1207:1509:31
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1116:0523:2803:2406:5007:1208:1610:31
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1117:0500:2804:2407:5108:1309:1711:31
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1018:0401:2805:2408:5209:1410:1812:31
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0919:0402:2806:2509:5210:1511:1913:31
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0820:0403:2807:2510:5311:1512:1914:31
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0821:0304:2808:2511:5312:1613:2015:31
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0722:0305:2909:2512:5413:1714:2116:31
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0723:0306:2910:2613:5514:1715:2217:31
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0600:0307:2911:2614:5515:1816:2218:31
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0601:0308:2912:2615:5616:1817:2319:31
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0602:0309:2913:2616:5617:1918:2420:31
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0503:0210:3014:2717:5718:1919:2421:31
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0504:0211:3015:2718:5719:2020:2522:31
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0505:0212:3016:2719:5820:2021:2523:31
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0506:0213:3017:2720:5821:2122:2600:31
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0507:0214:3018:2821:5822:2123:2601:31
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0508:0215:3119:2822:5923:2100:2702:32
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0509:0316:3120:2823:5900:2201:2703:32
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0510:0317:3121:2800:5901:2202:2804:32
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0511:0318:3122:2902:0002:2203:2805:32
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0512:0319:3123:2903:0003:2304:2806:32