اوقات شرعی به افق تفرش
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی تفرش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تفرش

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:17
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تفرش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:0313:0716:5320:1120:3121:2600:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:0214:0717:5321:1121:3222:2701:17
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2308:0215:0718:5322:1222:3223:2802:17
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2209:0116:0719:5323:1323:3300:2903:17
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2110:0117:0720:5300:1400:3401:3004:17
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2011:0018:0721:5301:1401:3502:3105:17
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0019:0722:5402:1502:3503:3106:17
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1912:5920:0723:5403:1603:3604:3207:17
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1813:5921:0700:5404:1604:3705:3308:17
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1714:5822:0801:5405:1705:3706:3409:17
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1715:5823:0802:5406:1706:3807:3510:17
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1616:5800:0803:5407:1807:3908:3511:17
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1617:5801:0804:5508:1908:3909:3612:17
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1518:5702:0805:5509:1909:4010:3713:17
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1519:5703:0806:5510:2010:4011:3814:17
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1420:5704:0907:5511:2011:4112:3815:17
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1421:5705:0908:5512:2112:4213:3916:17
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1422:5706:0909:5613:2113:4214:4017:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1323:5607:0910:5614:2214:4315:4018:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1300:5608:0911:5615:2215:4316:4119:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1301:5609:1012:5616:2316:4417:4120:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1302:5610:1013:5617:2317:4418:4221:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1303:5611:1014:5718:2418:4419:4222:18
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1204:5612:1015:5719:2419:4520:4323:18
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1205:5613:1016:5720:2420:4521:4300:18
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5614:1117:5721:2521:4622:4401:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1207:5615:1118:5822:2522:4623:4402:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1208:5716:1119:5823:2523:4600:4403:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1309:5717:1120:5800:2600:4701:4504:19
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1310:5718:1121:5801:2601:4702:4505:19
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1311:5719:1222:5802:2602:4703:4506:20