اوقات شرعی به افق تفرش
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی تفرش

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق تفرش

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق تفرش
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2406:0313:0716:5320:1120:3121:2600:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2307:0214:0717:5321:1221:3222:2701:17
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2208:0115:0718:5322:1222:3323:2802:17
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0116:0719:5323:1323:3300:2903:17
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2110:0017:0720:5300:1400:3401:3004:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2011:0018:0721:5401:1401:3502:3105:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:1912:0019:0722:5402:1502:3503:3206:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1912:5920:0723:5403:1603:3604:3207:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1813:5921:0700:5404:1604:3705:3308:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1714:5822:0801:5405:1705:3706:3409:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1715:5823:0802:5406:1806:3807:3510:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1616:5800:0803:5507:1807:3908:3611:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1617:5701:0804:5508:1908:3909:3612:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1518:5702:0805:5509:1909:4010:3713:17
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1519:5703:0806:5510:2010:4111:3814:17
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1420:5704:0907:5511:2111:4112:3815:17
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1421:5705:0908:5612:2112:4213:3916:17
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1422:5706:0909:5613:2213:4214:4017:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1323:5607:0910:5614:2214:4315:4018:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1300:5608:0911:5615:2215:4316:4119:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1301:5609:1012:5616:2316:4417:4120:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1302:5610:1013:5717:2317:4418:4221:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1303:5611:1014:5718:2418:4519:4222:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1204:5612:1015:5719:2419:4520:4323:18
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5613:1016:5720:2520:4521:4300:18
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1206:5614:1117:5721:2521:4622:4401:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1207:5615:1118:5822:2522:4623:4402:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1208:5716:1119:5823:2523:4600:4403:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1309:5717:1120:5800:2600:4701:4504:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1310:5718:1121:5801:2601:4702:4505:19
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1311:5719:1222:5902:2602:4703:4506:20