اوقات شرعی به افق گلاوند
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:46
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
اوقات شرعی گلاوند

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق گلاوند

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:28
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:49
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:23
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:18
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:15
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:47
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:16
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:50
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:48
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:24
اوقات شرعی خرداد ماه به افق گلاوند
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:3006:0713:1016:5620:1420:3421:2900:22
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2907:0714:1117:5621:1521:3522:2901:22
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2808:0615:1118:5622:1522:3523:3002:22
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2709:0616:1119:5623:1623:3600:3103:22
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2610:0517:1120:5600:1700:3701:3204:22
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2611:0518:1121:5701:1701:3702:3305:21
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2512:0419:1122:5702:1802:3803:3406:21
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2413:0420:1123:5703:1903:3904:3507:21
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2414:0421:1100:5704:1904:4005:3608:21
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2315:0322:1101:5705:2005:4006:3609:21
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2216:0323:1202:5706:2006:4107:3710:21
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2217:0300:1203:5807:2107:4108:3811:21
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2118:0201:1204:5808:2208:4209:3912:22
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:2119:0202:1205:5809:2209:4310:3913:22
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:2020:0203:1206:5810:2310:4311:4014:22
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:2021:0204:1207:5811:2311:4412:4115:22
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:2022:0205:1308:5912:2412:4413:4116:22
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1923:0106:1309:5913:2413:4514:4217:22
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1900:0107:1310:5914:2514:4515:4318:22
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1901:0108:1311:5915:2515:4616:4319:22
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1902:0109:1312:5916:2616:4617:4420:22
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1803:0110:1414:0017:2617:4718:4421:22
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1804:0111:1415:0018:2718:4719:4522:22
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1805:0112:1416:0019:2719:4820:4523:23
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1806:0113:1417:0020:2720:4821:4600:23
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1807:0114:1418:0021:2821:4822:4601:23
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1808:0115:1519:0122:2822:4923:4602:23
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1809:0116:1520:0123:2823:4900:4703:23
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1810:0217:1521:0100:2900:4901:4704:23
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1811:0218:1522:0101:2901:5002:4705:24
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1912:0219:1623:0202:2902:5003:4806:24