اوقات شرعی به افق اراک
امروز : سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸

امروز
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:32
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:11
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
اوقات شرعی اراک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اراک

چهارشنبه
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:33
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:23
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
پنجشنبه
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:34
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:12
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:17
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
جمعه
۲۸ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:35
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:13
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
شنبه
۲۹ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:36
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:28
یکشنبه
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:37
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:14
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
دوشنبه
۳۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:38
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:15
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:18
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:03
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:29
اوقات شرعی تیر ماه به افق اراک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/4/1شنبه ۱ تیر ۱۳۹۸04:1706:0013:1316:5920:2620:4721:4400:22
1398/4/2یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸05:1807:0114:1317:5921:2621:4722:4401:22
1398/4/3دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸06:1808:0115:1418:5922:2622:4723:4402:22
1398/4/4سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸07:1809:0116:1419:5923:2723:4700:4403:22
1398/4/5چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸08:1910:0117:1420:5900:2700:4701:4504:23
1398/4/6پنجشنبه ۶ تیر ۱۳۹۸09:1911:0218:1422:0001:2701:4702:4505:23
1398/4/7جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸10:2012:0219:1423:0002:2702:4703:4506:23
1398/4/8شنبه ۸ تیر ۱۳۹۸11:2013:0220:1500:0003:2703:4704:4507:23
1398/4/9یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸12:2014:0321:1501:0004:2704:4705:4408:24
1398/4/10دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸13:2115:0322:1502:0005:2705:4706:4409:24
1398/4/11سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸14:2216:0423:1503:0106:2706:4707:4410:24
1398/4/12چهارشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۸15:2217:0400:1504:0107:2707:4708:4411:24
1398/4/13پنجشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۸16:2318:0501:1605:0108:2708:4709:4412:25
1398/4/14جمعه ۱۴ تیر ۱۳۹۸17:2319:0502:1606:0109:2609:4710:4413:25
1398/4/15شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۸18:2420:0503:1607:0110:2610:4711:4314:25
1398/4/16یکشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸19:2521:0604:1608:0111:2611:4612:4315:25
1398/4/17دوشنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۸20:2522:0705:1609:0212:2612:4613:4316:26
1398/4/18سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸21:2623:0706:1610:0213:2613:4614:4217:26
1398/4/19چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸22:2700:0807:1711:0214:2514:4615:4218:26
1398/4/20پنجشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸23:2801:0808:1712:0215:2515:4516:4119:26
1398/4/21جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸00:2902:0909:1713:0216:2516:4517:4120:27
1398/4/22شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸01:2903:0910:1714:0217:2417:4518:4021:27
1398/4/23یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸02:3004:1011:1715:0218:2418:4419:4022:27
1398/4/24دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸03:3105:1112:1716:0219:2419:4420:3923:27
1398/4/25سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸04:3206:1113:1717:0220:2320:4321:3900:28
1398/4/26چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸05:3307:1214:1718:0321:2321:4322:3801:28
1398/4/27پنجشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸06:3408:1215:1719:0322:2222:4223:3702:28
1398/4/28جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸07:3509:1316:1820:0323:2223:4200:3703:28
1398/4/29شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸08:3610:1417:1821:0300:2100:4101:3604:28
1398/4/30یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸09:3711:1418:1822:0301:2101:4002:3505:29
1398/4/31دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸10:3812:1519:1823:0302:2002:4003:3406:29