اوقات شرعی به افق اراک
امروز : جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۳ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی اراک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اراک

شنبه
۴ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:26
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:04
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
یکشنبه
۵ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اراک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2806:0513:0816:5320:1120:3121:2500:19
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2707:0514:0817:5321:1121:3122:2601:19
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2608:0415:0818:5322:1222:3223:2702:19
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2609:0416:0819:5323:1323:3300:2803:19
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2510:0317:0820:5300:1300:3301:2904:19
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2411:0318:0821:5401:1401:3402:3005:19
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2312:0219:0822:5402:1502:3503:3006:19
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2313:0220:0923:5403:1503:3604:3107:19
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2214:0221:0900:5404:1604:3605:3208:19
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2215:0122:0901:5405:1705:3706:3309:19
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:2116:0123:0902:5406:1706:3807:3410:19
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:2017:0100:0903:5507:1807:3808:3411:19
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:2018:0001:0904:5508:1808:3909:3512:19
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1919:0002:1005:5509:1909:3910:3613:19
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1920:0003:1006:5510:2010:4011:3614:19
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1921:0004:1007:5511:2011:4112:3715:19
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1822:0005:1008:5512:2112:4113:3816:19
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1822:5906:1009:5613:2113:4214:3817:20
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1823:5907:1010:5614:2214:4215:3918:20
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1700:5908:1111:5615:2215:4316:4019:20
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1701:5909:1112:5616:2316:4317:4020:20
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1702:5910:1113:5617:2317:4418:4121:20
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1703:5911:1114:5718:2318:4419:4122:20
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1704:5912:1115:5719:2419:4420:4223:20
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1705:5913:1216:5720:2420:4521:4200:20
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1706:5914:1217:5721:2421:4522:4201:21
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1707:5915:1218:5722:2522:4523:4302:21
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1709:0016:1219:5823:2523:4600:4303:21
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1710:0017:1320:5800:2500:4601:4304:21
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1711:0018:1321:5801:2601:4602:4405:21
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1712:0019:1322:5802:2602:4603:4406:22