اوقات شرعی به افق اراک
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:25
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی اراک

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اراک

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:24
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:03
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:08
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اراک
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2806:0513:0816:5320:1120:3121:2500:19
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2707:0514:0817:5321:1221:3122:2601:19
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2608:0415:0818:5322:1222:3223:2702:19
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2509:0416:0819:5323:1323:3300:2803:19
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2510:0317:0820:5300:1400:3401:2904:19
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2411:0318:0821:5401:1401:3402:3005:19
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2312:0219:0922:5402:1502:3503:3106:19
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:2313:0220:0923:5403:1603:3604:3107:19
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:2214:0221:0900:5404:1604:3605:3208:19
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:2115:0122:0901:5405:1705:3706:3309:19
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:2116:0123:0902:5406:1706:3807:3410:19
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:2017:0100:0903:5507:1807:3808:3511:19
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:2018:0001:0904:5508:1908:3909:3512:19
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1919:0002:1005:5509:1909:4010:3613:19
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1920:0003:1006:5510:2010:4011:3714:19
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1921:0004:1007:5511:2011:4112:3715:19
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1822:0005:1008:5512:2112:4113:3816:19
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1822:5906:1009:5613:2113:4214:3917:20
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1823:5907:1010:5614:2214:4215:3918:20
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1700:5908:1111:5615:2215:4316:4019:20
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1701:5909:1112:5616:2316:4317:4020:20
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1702:5910:1113:5617:2317:4418:4121:20
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1703:5911:1114:5718:2318:4419:4122:20
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1704:5912:1115:5719:2419:4420:4223:20
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1705:5913:1216:5720:2420:4521:4200:20
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1706:5914:1217:5721:2521:4522:4201:21
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1707:5915:1218:5822:2522:4523:4302:21
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1709:0016:1219:5823:2523:4600:4303:21
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1710:0017:1320:5800:2500:4601:4304:21
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1711:0018:1321:5801:2601:4602:4405:21
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1712:0019:1322:5802:2602:4703:4406:22