اوقات شرعی به افق ابراهیم آباد
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:44
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
اوقات شرعی ابراهیم آباد

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق ابراهیم آباد

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:19
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:11
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:24
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:58
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:45
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:15
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:16
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:59
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:12
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:58
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:25
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:46
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:43
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:20
اوقات شرعی خرداد ماه به افق ابراهیم آباد
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2606:0413:0616:5220:0920:2921:2400:18
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2507:0314:0717:5221:1021:3022:2501:18
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2508:0315:0718:5222:1122:3123:2602:18
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2409:0216:0719:5223:1223:3200:2703:18
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:2310:0217:0720:5200:1200:3201:2804:18
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:2211:0118:0721:5201:1301:3302:2805:18
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:2212:0119:0722:5202:1402:3403:2906:18
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:2113:0020:0723:5303:1403:3404:3007:18
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:2014:0021:0700:5304:1504:3505:3108:18
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:2015:0022:0701:5305:1605:3606:3209:18
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1915:5923:0802:5306:1606:3607:3310:18
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1816:5900:0803:5307:1707:3708:3311:18
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1817:5901:0804:5308:1708:3809:3412:18
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1718:5802:0805:5409:1809:3810:3513:18
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1719:5803:0806:5410:1810:3911:3514:18
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1720:5804:0807:5411:1911:3912:3615:18
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1621:5805:0908:5412:1912:4013:3716:18
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:1622:5806:0909:5413:2013:4014:3717:18
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:1623:5807:0910:5514:2014:4115:3818:18
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:1500:5808:0911:5515:2115:4116:3919:18
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:1501:5709:0912:5516:2116:4217:3920:18
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:1502:5710:1013:5517:2217:4218:4021:18
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:1503:5711:1014:5518:2218:4319:4022:19
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:1504:5712:1015:5619:2319:4320:4123:19
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:1505:5813:1016:5620:2320:4421:4100:19
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:1506:5814:1017:5621:2321:4422:4101:19
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:1507:5815:1118:5622:2422:4423:4202:19
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:1508:5816:1119:5723:2423:4500:4203:19
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:1509:5817:1120:5700:2400:4501:4204:20
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:1510:5818:1121:5701:2401:4502:4305:20
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:1511:5819:1222:5702:2502:4503:4306:20