اوقات شرعی به افق آشتیان
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

اشکال در دريافت اطلاعات اوقات شرعي
مجددا صفحه بارگذاری شود.
تیم توسعه تقویم اذان گو بادصبا

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق آشتیان

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:23
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:02
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:18
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:22
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:01
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:21
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:20
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:53
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:19
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:00
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:07
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:54
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:17
اوقات شرعی خرداد ماه به افق آشتیان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:2506:0313:0716:5320:1120:3121:2600:18
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:2407:0214:0717:5321:1121:3122:2701:18
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:2308:0215:0718:5322:1222:3223:2802:18
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:2209:0116:0719:5323:1323:3300:2803:18
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:2210:0117:0720:5300:1300:3401:2904:17
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:2111:0018:0721:5301:1401:3402:3005:17
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:2012:0019:0722:5302:1502:3503:3106:17
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:1913:0020:0723:5403:1503:3604:3207:17
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:1913:5921:0800:5404:1604:3605:3308:17
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:1814:5922:0801:5405:1705:3706:3309:17
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:1815:5923:0802:5406:1706:3807:3410:17
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:1716:5800:0803:5407:1807:3808:3511:17
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:1617:5801:0804:5408:1808:3909:3612:17
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:1618:5802:0805:5509:1909:4010:3713:18
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:1619:5803:0806:5510:2010:4011:3714:18
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:1520:5704:0907:5511:2011:4112:3815:18
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:1521:5705:0908:5512:2112:4113:3916:18
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:1422:5706:0909:5513:2113:4214:3917:18
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:1423:5707:0910:5614:2214:4215:4018:18
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:1400:5708:0911:5615:2215:4316:4019:18
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:1401:5709:1012:5616:2316:4317:4120:18
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷01:1402:5710:1013:5617:2317:4418:4121:18
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷02:1303:5711:1014:5618:2318:4419:4222:18
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷03:1304:5712:1015:5719:2419:4520:4223:19
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5713:1016:5720:2420:4521:4300:19
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷05:1306:5714:1117:5721:2521:4522:4301:19
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷06:1307:5715:1118:5722:2522:4623:4302:19
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷07:1308:5716:1119:5823:2523:4600:4403:19
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷08:1409:5717:1120:5800:2500:4601:4404:19
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷09:1410:5718:1221:5801:2601:4602:4405:20
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷10:1411:5819:1222:5802:2602:4703:4506:20