اوقات شرعی به افق کجور
امروز : دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی کجور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق کجور

سه شنبه
۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
چهارشنبه
۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
پنجشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
جمعه
۱۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
شنبه
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
یکشنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی خرداد ماه به افق کجور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1005:5213:0016:4920:0820:2921:2600:09
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:0906:5114:0017:4921:0921:2922:2701:09
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:0807:5115:0018:4922:0922:3023:2802:09
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:0708:5016:0019:5023:1023:3100:2903:09
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0609:4917:0020:5000:1100:3201:3004:08
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0510:4918:0021:5001:1201:3302:3105:08
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0411:4819:0022:5002:1202:3303:3106:08
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0412:4820:0023:5003:1303:3404:3207:08
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0313:4821:0100:5104:1404:3505:3308:08
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0214:4722:0101:5105:1405:3506:3409:08
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0115:4723:0102:5106:1506:3607:3510:08
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0116:4600:0103:5107:1607:3708:3611:08
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0017:4601:0104:5108:1608:3709:3712:08
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0018:4602:0105:5209:1709:3810:3713:08
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸17:5919:4603:0106:5210:1810:3911:3814:08
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸18:5920:4504:0207:5211:1811:3912:3915:08
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸19:5821:4505:0208:5212:1912:4013:4016:08
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸20:5822:4506:0209:5313:1913:4014:4017:09
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸21:5823:4507:0210:5314:2014:4115:4118:09
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸22:5700:4508:0211:5315:2015:4216:4219:09
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5701:4509:0312:5316:2116:4217:4220:09
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5702:4510:0313:5317:2117:4318:4321:09
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5703:4511:0314:5418:2218:4319:4322:09
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5604:4512:0315:5419:2219:4320:4423:09
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5605:4513:0316:5420:2220:4421:4400:09
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5606:4514:0417:5421:2321:4422:4501:10
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5607:4515:0418:5522:2322:4423:4502:10
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5608:4516:0419:5523:2323:4500:4503:10
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5609:4517:0420:5500:2400:4501:4604:10
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5710:4518:0521:5501:2401:4502:4605:10
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5711:4519:0522:5502:2402:4603:4606:10