اوقات شرعی به افق نور
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی نور

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق نور

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر12:59
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:00
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:45
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:07
اوقات شرعی خرداد ماه به افق نور
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:0805:5012:5916:4820:0820:2821:2600:08
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0706:4913:5917:4921:0821:2922:2701:07
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0607:4914:5918:4922:0922:3023:2802:07
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0508:4815:5919:4923:1023:3100:2903:07
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0409:4816:5920:4900:1100:3101:3004:07
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0310:4717:5921:4901:1101:3202:3105:07
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0211:4718:5922:5002:1202:3303:3106:07
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0112:4619:5923:5003:1303:3404:3207:07
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0113:4620:5900:5004:1304:3405:3308:07
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0014:4522:0001:5005:1405:3506:3409:07
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷13:5915:4523:0002:5006:1506:3607:3510:07
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷14:5916:4500:0003:5107:1507:3708:3611:07
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷15:5817:4401:0004:5108:1608:3709:3712:07
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷16:5718:4402:0005:5109:1709:3810:3713:07
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷17:5719:4403:0006:5110:1710:3811:3814:07
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5620:4404:0107:5211:1811:3912:3915:07
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5621:4405:0108:5212:1812:4013:4016:07
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5622:4306:0109:5213:1913:4014:4017:07
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5523:4307:0110:5214:1914:4115:4118:07
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5500:4308:0111:5215:2015:4116:4119:07
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5501:4309:0212:5316:2016:4217:4220:08
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5502:4310:0213:5317:2117:4218:4321:08
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5403:4311:0214:5318:2118:4319:4322:08
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5404:4312:0215:5319:2219:4320:4423:08
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5405:4313:0216:5420:2220:4321:4400:08
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5406:4314:0317:5421:2221:4422:4401:08
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5407:4315:0318:5422:2322:4423:4502:08
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5408:4316:0319:5423:2323:4400:4503:09
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5409:4317:0320:5400:2300:4501:4504:09
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5410:4418:0421:5501:2301:4502:4605:09
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5511:4419:0422:5502:2402:4503:4606:09