اوقات شرعی به افق بلده
امروز : دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی بلده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بلده

سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:03
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:33
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:02
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:14
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:35
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:34
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
شنبه
۱۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:47
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:15
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:36
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:35
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
یکشنبه
۱۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:01
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:46
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:51
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:16
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:37
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:08
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بلده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1005:5212:5916:4920:0720:2821:2500:09
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:0906:5114:0017:4921:0821:2922:2601:09
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0807:5115:0018:4922:0922:3023:2702:09
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0708:5016:0019:4923:1023:3000:2803:08
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0609:5017:0020:4900:1000:3101:2904:08
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:4918:0021:4901:1101:3202:3005:08
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0511:4919:0022:5002:1202:3303:3106:08
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0412:4820:0023:5003:1203:3304:3207:08
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0313:4821:0000:5004:1304:3405:3208:08
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0314:4722:0001:5005:1405:3506:3309:08
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0215:4723:0102:5006:1406:3507:3410:08
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0116:4700:0103:5107:1507:3608:3511:08
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0117:4601:0104:5108:1608:3709:3612:08
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0018:4602:0105:5109:1609:3710:3613:08
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0019:4603:0106:5110:1710:3811:3714:08
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷18:5920:4604:0107:5111:1711:3912:3815:08
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷19:5921:4505:0208:5212:1812:3913:3916:08
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4506:0209:5213:1913:4014:3917:09
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5823:4507:0210:5214:1914:4015:4018:09
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5800:4508:0211:5215:1915:4116:4019:09
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5801:4509:0212:5316:2016:4117:4120:09
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4510:0313:5317:2017:4218:4221:09
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5703:4511:0314:5318:2118:4219:4222:09
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5704:4512:0315:5319:2119:4320:4323:09
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5705:4513:0316:5320:2220:4321:4300:09
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5706:4514:0317:5421:2221:4322:4301:10
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5707:4515:0418:5422:2222:4423:4402:10
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5708:4516:0419:5423:2323:4400:4403:10
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5709:4517:0420:5400:2300:4401:4404:10
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5710:4618:0421:5501:2301:4502:4505:10
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:4619:0522:5502:2302:4503:4506:10