اوقات شرعی به افق اوز تهران
امروز : چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۲ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:10
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:29
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:26
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی اوز تهران

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق اوز تهران

پنجشنبه
۳ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:49
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:09
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:30
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:27
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
جمعه
۴ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:10
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:31
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:28
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
شنبه
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:00
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:11
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:29
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:32
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:12
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:33
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:01
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:50
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:13
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:34
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:32
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:09
اوقات شرعی خرداد ماه به افق اوز تهران
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1105:5213:0016:4920:0820:2921:2500:09
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1006:5214:0017:4921:0921:2922:2601:09
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:0907:5115:0018:4922:0922:3023:2702:09
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0808:5116:0019:5023:1023:3100:2803:09
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0709:5017:0020:5000:1100:3201:2904:09
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0610:5018:0121:5001:1201:3202:3005:09
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0511:4919:0122:5002:1202:3303:3106:09
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0512:4920:0123:5003:1303:3404:3207:09
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0413:4821:0100:5104:1404:3505:3308:09
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0314:4822:0101:5105:1405:3506:3409:09
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0315:4823:0102:5106:1506:3607:3510:09
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0216:4700:0103:5107:1607:3708:3611:09
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0117:4701:0104:5108:1608:3709:3612:09
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0118:4702:0205:5209:1709:3810:3713:09
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0019:4603:0206:5210:1710:3911:3814:09
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0020:4604:0207:5211:1811:3912:3915:09
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0021:4605:0208:5212:1912:4013:3916:09
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷20:5922:4606:0209:5313:1913:4014:4017:09
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷21:5923:4607:0310:5314:2014:4115:4018:09
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷22:5900:4608:0311:5315:2015:4116:4119:09
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5801:4609:0312:5316:2116:4217:4220:09
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5802:4510:0313:5317:2117:4218:4221:10
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5803:4511:0314:5418:2118:4319:4322:10
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5804:4512:0415:5419:2219:4320:4323:10
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5805:4613:0416:5420:2220:4421:4400:10
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5806:4614:0417:5421:2321:4422:4401:10
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5807:4615:0418:5522:2322:4423:4402:10
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5808:4616:0419:5523:2323:4500:4503:10
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5809:4617:0520:5500:2300:4501:4504:11
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5810:4618:0521:5501:2401:4502:4505:11
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5811:4619:0522:5502:2402:4503:4606:11