اوقات شرعی به افق بازرگان
امروز : دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:33
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:24
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
اوقات شرعی بازرگان

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق بازرگان

سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:34
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:30
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:05
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:31
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:02
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:25
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:34
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
یکشنبه
۲ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع06:06
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:35
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:32
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب21:03
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب21:26
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا22:31
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:35
اوقات شرعی خرداد ماه به افق بازرگان
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:2406:1313:2917:2420:4521:0722:0800:34
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:2307:1314:2918:2421:4622:0823:0901:34
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:2108:1215:2919:2522:4723:0900:1002:34
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:2009:1116:2920:2523:4800:1001:1203:34
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:1910:1117:2921:2500:4801:1002:1304:34
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:1811:1018:3022:2501:4902:1103:1405:34
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:1712:1019:3023:2602:5003:1204:1506:34
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:1613:0920:3000:2603:5104:1305:1607:34
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:1514:0921:3001:2604:5205:1406:1708:33
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:1515:0822:3002:2605:5206:1507:1809:33
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:1416:0823:3003:2706:5307:1508:1910:33
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:1317:0700:3004:2707:5408:1609:2011:33
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:1218:0701:3105:2708:5409:1710:2112:33
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:1219:0702:3106:2709:5510:1711:2113:33
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:1120:0603:3107:2810:5611:1812:2214:33
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:1021:0604:3108:2811:5612:1913:2315:33
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:1022:0605:3109:2812:5713:1914:2416:33
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0923:0606:3110:2813:5714:2015:2517:33
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0900:0507:3211:2914:5815:2116:2518:33
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0801:0508:3212:2915:5916:2117:2619:33
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸00:0802:0509:3213:2916:5917:2218:2720:34
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸01:0803:0510:3214:2918:0018:2219:2721:34
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸02:0704:0511:3215:3019:0019:2320:2822:34
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸03:0705:0512:3316:3020:0020:2321:2823:34
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸04:0706:0513:3317:3021:0121:2422:2900:34
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸05:0707:0514:3318:3022:0122:2423:2901:34
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸06:0708:0515:3319:3123:0223:2400:3002:34
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸07:0709:0516:3420:3100:0200:2501:3003:34
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸08:0710:0517:3421:3101:0201:2502:3004:35
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸09:0711:0518:3422:3102:0202:2503:3105:35
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸10:0712:0619:3423:3203:0303:2504:3106:35