اوقات شرعی به افق چورته
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:36
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی چورته

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق چورته

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق چورته
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1305:5613:0516:5520:1420:3521:3200:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1206:5514:0517:5521:1521:3622:3301:13
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1107:5415:0518:5522:1522:3623:3402:13
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:1008:5416:0519:5523:1623:3700:3503:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5317:0520:5600:1700:3801:3604:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5318:0521:5601:1801:3902:3705:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5219:0522:5602:1802:3903:3806:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0612:5220:0523:5603:1903:4004:3907:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0613:5121:0500:5604:2004:4105:4008:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:5122:0601:5705:2005:4206:4109:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:5123:0602:5706:2106:4207:4210:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0416:5000:0603:5707:2207:4308:4311:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:5001:0604:5708:2208:4409:4312:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:5002:0605:5709:2309:4410:4413:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:4903:0606:5810:2410:4511:4514:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0120:4904:0707:5811:2411:4612:4615:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:4905:0708:5812:2512:4613:4616:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0122:4906:0709:5813:2513:4714:4717:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:4907:0710:5914:2614:4715:4818:13
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0000:4908:0711:5915:2615:4816:4819:13
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷00:0001:4809:0812:5916:2716:4817:4920:13
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:4810:0813:5917:2717:4918:4921:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5903:4811:0814:5918:2818:4919:5022:13
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5904:4812:0816:0019:2819:5020:5023:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5905:4813:0817:0020:2820:5021:5100:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5906:4814:0918:0021:2921:5022:5101:14
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5907:4915:0919:0022:2922:5123:5202:14
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5908:4916:0920:0123:2923:5100:5203:14
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5909:4917:0921:0100:3000:5101:5204:14
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:4918:0922:0101:3001:5202:5305:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:4919:1023:0102:3002:5203:5306:15