اوقات شرعی به افق جواهرده
امروز : یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸

امروز
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:00
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
اوقات شرعی جواهرده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جواهرده

دوشنبه
۲۷ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:48
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:29
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:52
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
سه شنبه
۲۸ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:51
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
چهارشنبه
۲۹ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:09
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:14
پنجشنبه
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:01
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:30
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
جمعه
۳۱ خرداد ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:53
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
شنبه
۱ تیر ۱۳۹۸
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح03:59
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:49
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:10
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر17:02
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:31
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:52
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:54
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:15
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جواهرده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1398/3/1چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸04:1305:5613:0516:5520:1420:3521:3300:13
1398/3/2پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸05:1206:5514:0517:5521:1521:3622:3401:13
1398/3/3جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۸06:1107:5415:0518:5522:1622:3723:3502:13
1398/3/4شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸07:1008:5416:0519:5623:1623:3700:3603:13
1398/3/5یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸08:0909:5317:0520:5600:1700:3801:3704:13
1398/3/6دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸09:0810:5318:0521:5601:1801:3902:3805:13
1398/3/7سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸10:0711:5219:0522:5602:1902:4003:3906:13
1398/3/8چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸11:0612:5220:0523:5603:1903:4004:4007:13
1398/3/9پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸12:0513:5121:0600:5704:2004:4105:4008:13
1398/3/10جمعه ۱۰ خرداد ۱۳۹۸13:0514:5122:0601:5705:2105:4206:4109:13
1398/3/11شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸14:0415:5123:0602:5706:2106:4307:4210:13
1398/3/12یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۸15:0316:5000:0603:5707:2207:4308:4311:13
1398/3/13دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۸16:0317:5001:0604:5808:2308:4409:4412:13
1398/3/14سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۸17:0218:5002:0605:5809:2309:4510:4513:13
1398/3/15چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸18:0219:4903:0706:5810:2410:4511:4514:13
1398/3/16پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸19:0120:4904:0707:5811:2411:4612:4615:13
1398/3/17جمعه ۱۷ خرداد ۱۳۹۸20:0121:4905:0708:5812:2512:4613:4716:13
1398/3/18شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸21:0022:4906:0709:5913:2613:4714:4817:13
1398/3/19یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸22:0023:4907:0710:5914:2614:4815:4818:13
1398/3/20دوشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۸23:0000:4808:0711:5915:2715:4816:4919:13
1398/3/21سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸23:5901:4809:0812:5916:2716:4917:4920:13
1398/3/22چهارشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۸00:5902:4810:0814:0017:2817:4918:5021:13
1398/3/23پنجشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸01:5903:4811:0815:0018:2818:5019:5022:13
1398/3/24جمعه ۲۴ خرداد ۱۳۹۸02:5904:4812:0816:0019:2819:5020:5123:14
1398/3/25شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸03:5905:4813:0817:0020:2920:5021:5100:14
1398/3/26یکشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۸04:5906:4814:0918:0021:2921:5122:5201:14
1398/3/27دوشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۸05:5907:4815:0919:0122:2922:5123:5202:14
1398/3/28سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸06:5908:4916:0920:0123:3023:5100:5303:14
1398/3/29چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸07:5909:4917:0921:0100:3000:5201:5304:14
1398/3/30پنجشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۸08:5910:4918:1022:0101:3001:5202:5305:15
1398/3/31جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۹۸09:5911:4919:1023:0202:3102:5203:5306:15