اوقات شرعی به افق جواهرده
امروز : شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷

امروز
۵ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:09
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:17
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:38
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:37
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی جواهرده

به جهت رعایت زمان شرعی، یک دقیقه قبل از اذان صبح و یک دقیقه بعد از اذان مغرب رعایت شود.

اوقات شرعی به افق جواهرده

یکشنبه
۶ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:08
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:53
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:18
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:39
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:38
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
دوشنبه
۷ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:07
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:19
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:40
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:39
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
سه شنبه
۸ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:06
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:52
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:05
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:56
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:40
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
چهارشنبه
۹ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:20
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:41
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:41
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
پنجشنبه
۱۰ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:05
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:51
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:21
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:42
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
جمعه
۱۱ خرداد ۱۳۹۷
 • اذان صبح , اذان صبح امروز اذان صبح04:04
 • طلوع خورشید ,اذان صبح طلوع05:50
 • اذان ظهر , اذان ظهر امروز اذان ظهر13:06
 • اذان عصر, اذان عصر امروز اذان عصر16:57
 • غروب خورشید, غروب خورشید امروز غروب20:22
 • اذان مغرب ,اذان مغرب امروز اذان مغرب20:43
 • اذان عشا,وقت نماز عشا عشا21:42
 • نیمه شب شرعی , نیمه شب شرعی امروز نیمه شب 00:13
اوقات شرعی خرداد ماه به افق جواهرده
تاریخ اذان صبح طلوع اذان ظهراذان عصرغروب اذان مغربعشانیمه شب
1397/3/1سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷04:1205:5513:0516:5520:1420:3521:3300:13
1397/3/2چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷05:1106:5514:0517:5521:1521:3622:3401:13
1397/3/3پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷06:1007:5415:0518:5522:1622:3723:3502:13
1397/3/4جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷07:0908:5416:0519:5623:1723:3800:3603:13
1397/3/5شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷08:0909:5317:0520:5600:1700:3801:3704:13
1397/3/6یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷09:0810:5318:0521:5601:1801:3902:3805:13
1397/3/7دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷10:0711:5219:0522:5602:1902:4003:3906:13
1397/3/8سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷11:0612:5220:0523:5603:2003:4104:4007:13
1397/3/9چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷12:0513:5121:0600:5704:2004:4105:4108:13
1397/3/10پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷13:0514:5122:0601:5705:2105:4206:4209:13
1397/3/11جمعه ۱۱ خرداد ۱۳۹۷14:0415:5023:0602:5706:2206:4307:4210:13
1397/3/12شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۷15:0316:5000:0603:5707:2207:4408:4311:13
1397/3/13یکشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۷16:0317:5001:0604:5808:2308:4409:4412:13
1397/3/14دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۷17:0218:5002:0605:5809:2309:4510:4513:13
1397/3/15سه شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۷18:0219:4903:0706:5810:2410:4511:4614:13
1397/3/16چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷19:0120:4904:0707:5811:2511:4612:4615:13
1397/3/17پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷20:0121:4905:0708:5812:2512:4713:4716:13
1397/3/18جمعه ۱۸ خرداد ۱۳۹۷21:0022:4906:0709:5913:2613:4714:4817:13
1397/3/19شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷22:0023:4907:0710:5914:2614:4815:4818:13
1397/3/20یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷23:0000:4808:0811:5915:2715:4816:4919:13
1397/3/21دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷23:5901:4809:0812:5916:2716:4917:5020:13
1397/3/22سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷00:5902:4810:0814:0017:2817:4918:5021:13
1397/3/23چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷01:5903:4811:0815:0018:2818:5019:5122:13
1397/3/24پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷02:5904:4812:0816:0019:2819:5020:5123:14
1397/3/25جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷03:5905:4813:0917:0020:2920:5021:5200:14
1397/3/26شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۷04:5906:4814:0918:0121:2921:5122:5201:14
1397/3/27یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷05:5907:4815:0919:0122:3022:5123:5202:14
1397/3/28دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷06:5908:4916:0920:0123:3023:5100:5303:14
1397/3/29سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷07:5909:4917:0921:0100:3000:5201:5304:14
1397/3/30چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷08:5910:4918:1022:0101:3001:5202:5305:15
1397/3/31پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷09:5911:4919:1023:0202:3102:5203:5306:15